Zastępstwa

OGŁOSZENIA DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

  1. WYKAZY PODRĘCZNIKÓW  NA ROK SZKOLNY  2024-2025 

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy pierwsze

          Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy drugie

          Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy trzecie

          Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy czwarte

            Podręczniki do j. angielskiego 2024_2025

      SPIS LEKTUR LICEALNYCH PO ZAWĘŻENIU PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W/w wykazy w plikach PDF są dostępne w zakładce  DOKUMENTY na stronie głównej szkoły.

   Wzorem ubiegłych lat,  początkiem września 2024  ( 4/5 IX)   Samorząd Szkolny zorganizuje w szkole
kiermasz używanych podręczników i zbiorów zadań.  Zapraszamy do skorzystania z oferty. 

2.    Rozdanie zaświadczeń OKE – maturalnych 

Drodzy  Abiturienci!

Wręczenie świadectw maturalnych  odbędzie się  9 lipca 2024 r. o godz. 9.00  na dużej sali gimnastycznej.   Prosimy o punktualność. 

Jeśli ktoś nie może osobiście wybrać zaświadczenia, może je wybrać osoba z rodziny ( pełnoletnia)  na podstawie pisemnego upoważnienia przez maturzystę, zawierającego serię i numer dowodu osobistego osoby odbierającej oraz podpis maturzysty.   Osoba odbierająca musi posiadać dowód osobisty do okazania. 

Niewybrane zaświadczenia OKE będą do odebrania w sekretariacie szkoły ( pokój 110) codziennie od pon. do pt. w godz. 8.00 – 15.00. 

Podczas wręczania zaświadczeń OKE  będzie obecna na sali  prof. Edyta Karwat,  w związku z możliwością skorzystania ze stypendium, ufundowanego przez  Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie. 

Szczegóły i regulamin przyznawania stypendium  jest dostępny na stronie głównej szkoły. Zapraszamy.