Zastępstwa

Godziny dostępności 2022- 2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja o konkursach literackich, organizowanych przez Katedrę Polonistyki UJ Kraków oraz Uniwersytet Rzeszowski,  rekomendowanych przez Polonistów:

UJ Kraków – konkurs

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji konkursu “Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. 
Celem konkursu jest propagowanie refleksji humanistycznej nad kulturą współczesną w rozmaitych jej przejawach oraz wyłonienie najzdolniejszych przyszłych absolwentów, gotowych do podjęcia studiów na Wydziale Polonistyki UJ. Pragniemy wyjść naprzeciw poglądom, zainteresowaniom o fascynacjom młodych ludzi i umożliwić im konkursową weryfikację tak własnych spostrzeżeń, jak umiejętności ujęcia ich w karby dyskursywne.
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności – do maturzystów. Przebiega w dwóch etapach. Udział w pierwszym wymaga nadesłania eseju na jeden z trzech zaproponowanych przez jury tematów wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz opinią osoby uczącej języka polskiego. Spośród autorów złożonych prac jury konkursu wyłoni grupę finalistów, którzy wezmą udział w etapie ustnym, sprawdzającym przygotowanie oratorskie i umiejętność formułowania argumentów. 
Laureaci konkursu otrzymają indeksy na wybrane kierunki studiów, realizowane na Wydziale Polonistyki UJ.
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:  https://polonistyka.uj.edu.pl/konkurs
Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich Państwa Maturzystów zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Polonistyki UJ!

konkurs UJ Kraków zaproszenie

Karta zgłoszenia Kraków – Załącznik nr 1

Uniwersytet Rzeszowski – konkurs

W imieniu Sekcji Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w III edycji konkursu ,,Literackie spotkania z tekstami kultury”, w którym motywem przewodnim jest twórczość Wisławy Szymborskiej. Na zgłoszenia czekamy do dnia 6 kwietnia 2023 roku pod adresem konkurs.literacki.ur@gmail.com . Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku (Zaproszenie oraz Regulamin).

Regulamin Konkurs Rzeszowski

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21 III 2023 (wtorek)

Dzień  Wiosny – zabawa szkolna

1) Rozgrywki Fifa:    po 2 osoby z klasy , jako delegacja

Lekcja 1:  I c, II b, I e,  III f,  III a  

Lekcja 2:  II d, II a, Samorząd, I f, III c

Lekcja 3:  I d, III b, I a,  I b,  II f

Lekcja 4:  II c,  III d, I g,  III e, II e

Lekcja 5:  finał –

Oprócz tego,  odbędzie się loteria Kopernika organizowana przez grupę kopwearnik, w której do wygrania będą między innymi x od poszczególnych nauczycieli, a nawet klasowy x!
Koszt jednego losu to 2 złote, ilość losów na jedną osobę nielimitowana. Losowanie będzie odbywać się na lekcjach 3 i 4

W związku z Dniem Wiosny 21.03 ( wtorek ) każdy uczeń, który ubierze się ( przynajmniej bluza!) w kolory wiosny, czyli czerwony, zielony, żółty, różowy, fioletowy będzie zwolniony z niezapowiedzianych form odpowiedzi. 

2) We wtorek ( 21 III) spotkania promocyjne –wyjeżdżających na promocję:

  • Po 2-giej lekcji : spotkanie wyjeżdżąjących do SP 4 ,  sala 002
  • Po 3-ciej lekcji: spotkanie wyjeżdzających do SP Haczów i SP Zręcin, sala  002

Wyjazdy promocyjne do szkół podstawowych 2022-2023 – kto, gdzie, kiedy?

Zamiana sal:

Sala  207

l.1,2  Fakultet kl. IV (AS)  — do Sali  204

l.3  IV d (MB)  — do Sali  201   

L.4  IV d (DB)  —  do Sali  106

l.5  IV de (CE)  —  do Sali  002

l.6  nie zajmować

Sala 007  ( tylko lekcja 1-wsza)

l.1  II d (GD)  — do Sali  104

Sala 201

l.3  IV af (EZ)  — do Sali 108

Sala 106

l.4  II af (Wo)  — do Sali  203

Zastępstwa:

Prof. R. Trznadel

1  III a  — projekt norweski z prof. P. Fałat-Kosiek

Prof. I. Stankiewicz

1,2  fakultet kl.. IV  — grupa przychodzi na 3-cią lekcję

3  IV c  —  zastępstwo prof. M. Fundakowska

4  IV c —  historia z prof. P. Zygarowiczem  zamiast lekcji 6-tej

6  II f  —  godz. wychowawcza z prof. W. Rajchel zamiast lekcji 1-wszej

Ks. Paweł Bar

3  III c – zastępstwo prof. E. Jaklewicz

4  IV e  —  zastępstwo prof. A. Trzemżalska

5  IV f  — zastępstwo prof. Z. Bartecka-Prorok

6  II b  —  zaj. zorg prof. M. Borek

7  III b  –  klasa zwolniona do domu

8  II e  —  zwolniona do domu

Prof. M. Podyma  ( tylko lekcja 4,5)

l.4  II b  —  historia z prof. B. Wygonik-Wronką zamiast lekcji 8-mej

5  I f  —  zastępstwo prof. R. Józefczyk

Prof. I. Zatorska-Pleskacz

2  I d (dz)  —  zastępstwo prof. P. Habrat

4  IV fg (dz)  —  zaj. zorg prof. W. Rajchel ( wolna czytelnia lub barek)

5  I g (dz)  —  zastępstwo prof. K. Nalborski

6,7  I c (dz)  —  grupa zwolniona do domu