Zastępstwa

­­KOMUNIKAT BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:  ZWROT KSIĄŻEK – DO 21 CZERWCA 2021

22 czerwca 2021 ( wtorek)

1) Konferencja klasyfikacyjna , godz. 14.00
Lekcje skrócone o 15 minut . Nie ma lekcji 8-mej.

     Lekcje po 30 minut

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.35 – 9.05
  3. 9.15 – 9.45
  4. 10.00 – 10.30
  5. 10.40 – 11.10
  6. 11.15 – 11.45
  7. 11.55 – 12.25

2) Kl. I a  — przychodzi na 2-gą lekcję
Lekcja 2,3,4,5,6,7 — wyjście przedmiotowe z prof. A. Worwą

3) Prosimy uczniów klas I i II 4-letniego liceum o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych dot.  fakultetów ( link na e-wiadomościach u każdego z uczniów)

4) Prosimy uczniów klas I i II -4-letniego liceum o poinformowanie swoich rodziców, że na e-wiadomościach w dzienniku jest  link do ankiety ewaluacyjnej dla rodziców. Dziękujemy.

5)  Pamiętamy o zwrocie książek do biblioteki i noszeniu maseczek
w przestrzeniach wspólnych.

6)  Wszystkie lekcje z prof. A. Ruszałą – przeniesione  wyjątkowo do Sali 317
Wszystkie grupy z prof. M. Jagieło – przeniesione do Sali 318

Zastępstwa:

Prof. T. Nowakowski

1,2  II ABC  — grupa przychodzi na 3-cią lekcję

l.4  II F _ matematyka z prof. A. Głowacką zamiast lekcji 1-wszej ( sala 204)
      II G  —  j. polski z prof. D. Baczyńską zamiast lekcji 1-wszej  ( sala 210)

l.5  II F   – matematyka z prof. A. Głowacką zamiast lekcji 1-wszej ( sala 204)
       II G  — przedsiebiorczośc z prof. M. Pudło zamiast lekcji 8-mej ( sal 210)

l.6,7  I Af  — grupa zwolniona do domu

Prof. I. Zatorska

1,2  II ABC  — grupa przychodzi na 3-cią lekcję

l.4  II F _ matematyka z prof. A. Głowacką zamiast lekcji 1-wszej ( sala 204)
      II G  —  j. polski z prof. D. Baczyńską zamiast lekcji 1-wszej  ( sala 210)

l.5  II F   – matematyka z prof. A. Głowacką zamiast lekcji 1-wszej ( sala 204)
       II G  — przedsiebiorczośc z prof. M. Pudło zamiast lekcji 8-mej ( sal 210)

l.6,7  I Af  — grupa zwolniona do domu

Prof. K. Nalborski

1,2  II ABC  — grupa przychodzi na 3-cią lekcję

l.4  II F _ matematyka z prof. A. Głowacką zamiast lekcji 1-wszej ( sala 204)
      II G  —  j. polski z prof. D. Baczyńską zamiast lekcji 1-wszej  ( sala 210)

l.5  II F   – matematyka z prof. A. Głowacką zamiast lekcji 1-wszej ( sala 204)
       II G  — przedsiebiorczośc z prof. M. Pudło zamiast lekcji 8-mej ( sal 210)

Prof. W. Rajchel

1,2  II ABC  — grupa przychodzi na 3-cią lekcję

Prof. G. Depczyński – nauczyciel obecny

l.1,2  II b(3)  — przychodzi całością na lekcję 1 i 2-gą  ( zamiast 6,7)

Prof. P. Fałat-Kosiek

l.6,7  I af —  grupa z I f  zwolniona do domu
                       grupa z I a – na wycieczce