Zastępstwa

17 września 2021 ( piątek)

1) Uczniowie, którzy deklarują chęć zaszczepienia się i są niepełnoletni  — do jutra ( piątek)
obowiązani są dostarczyć pisemną deklarację zgody, podpisaną przez Rodzica:

  • do wychowawcy klasy albo
  • do wicedyrektora ( pokój 114) albo
  • do sekretariatu szkoły ( pokój 109)

Druk deklaracji jest dostępny obok:       Deklaracja_na_szczepienia

2)  Uwaga! Ogłoszenie dla uczniów klas pierwszych, którzy zadeklarowali chęć  korzystania
z usług  stomatologa szkolnego. Gabinet znajduje się w ZSKU Krosno.

W dniu jutrzejszym (piątek) na pierwszą wizytę w celu założenia karty pacjenta udają się następujące grupy uczniów:

I TURA:  Grupa uczniów z kl. I a ( 18 osób)   –  wychodzi ze szkoły o godz. 9.15.
Zbiórka o godz. 9.15 na dziedzińcu szkoły ( w razie deszczu – na parterze)
Opieka: wicedyr. Ewa Jaklewicz
( w trakcie o godz. 10.45 – zmiana opiekuna na prof. Edytę Karwat ( pedagog))
Grupa wraca do szkoły na godz. 12.15  – i nie ma już lekcji
Pozostali uczniowie z tej klasy uczą się normalnie.

II TURA:  Grupa uczniów z kl. I d ( 14 osób)
(numery w dzienniku od 1 do 16: tylko Ci, którzy zadeklarowali się na TAK)
  Wychodzi ze szkoły o godz. 11. 15.
Zbiórka o godz. 11.15 na dziedzińcu szkoły ( w razie deszczu – na parterze)
Opieka: p. bibliotekarka prof. Małgorzata Czudec

Grupa wraca do szkoły na godz. ok. 12.40  – i nie ma już lekcji
Pozostali uczniowie z tej klasy uczą się normalnie.

W przyszłym tygodniu planujemy wyjścia kolejnych grup młodzieży.

3) Klasa I f  — od piątku 17 IX – zamiana kolejności lekcji 3 i 4-tej. Będzie: na l. 3-ciej  WOS z prof. B. Latkiewicz
     a na lekcji 4-tej matematyka z prof. R. Trznadel

Zamiana sal:
Sala  212
l.1,2  fakultet kl. II z geografii  —  idzie do Sali 008

Zastępstwa:

Prof. A. Steliga

2  III DE(4)  —  zastępstwo prof. H. Lazarowicz

3  I bde  —  łączenie z grupą  prof. A. Worwy w Sali  102

4  II a(2./2)  — zastępstwo prof. M. Borek

5,6  III a(2/2)  — zastępstwo prof. U. Jucha

Prof. A. Lipińska

1,2  III c(3)  —  klasa przychodzi na 3-cią lekcję

3  II f  — zastępstwo prof. R. Trznadel

4  III e(3)  — sprawdzian z biologii – zastępstwo prof. M. Pudło  w Sali 005

5  III e(3)  —  zwolniona d domu

6  I f  — zwolniona do domu

Prof. A. Trzemżalska

5  III A(4)  —  zastępstwo prof. M. Zając ( geografia)

6  I b  —  klasa zwolniona do domu

7  etyka – grupa zwolniona do domu

Prof. K. Serafin

3  I a  —  fizyka z prof. B. Lenert  zamiast lekcji 7-mej

4  I d  —  zastępstwo prof. A. Kopiec

6  III B(4)  —  zastępstwo prof. E. Jaklewicz ( matematyka)

Prof. Z. Bartecka-Prorok

1,2  III a (3)  —  klasa przychodzi na 3-cią lekcję

4  I a  —  zastępstwo prof. B. Latkiewicz

5  I a  —  biologia z prof. A. Korzec (zamiast lekcji 6-tej)

Prof. Krystyna Deptuch

1,2  Fakultet klas II – grupa przychodzi na lekcję 3-cią

4  II d  —  zastępstwo prof. Katarzyna Deptuch ( chemia)

Prof. E. Kalistel-Pojnar

1,2  III G(1/2)  — grupa przychodzi na 3-cią lekcję

Prof. K. Nalborski

1,2 III ABC  —  grupa przychodzi na 3-cią lekcję