Zastępstwa

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń Covid-19, apelujemy do wszystkich Uczniów i Nauczycieli o bezwzględne noszenie maseczek na terenie szkoły , w przestrzeniach wspólnych ( korytarze, toalety, szatnia i inne miejsca, gdzie występują większe skupiska młodzieży).  Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w ławce w swojej sali. Robimy to dla dobra własnego i innych! Bądźmy solidarni! Tylko tak jest szansa, że utrzymamy nauczanie stacjonarne. Lepszym sposobem jest tylko szczepienie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19 I 2022 (środa)

1) Uczniowie klas maturalnych, którzy nie pisali próbnej matury, mogą odebrać czyste arkusze maturalne w pokoju 114.
2) Proszę uczniów klas pierwszych o wypełnienie ankiety dotyczącej promocji szkoły oraz wrażeń po I półroczu  oraz przypominam o  wyborze trzeciego przedmiotu rozszerzonego.    ( Formularze w e-dzienniku na e-wiadomościach)
3) Przypominam Uczniom , którzy zrezygnowali z WDŻR, o przyniesieniu do pokoju 114 rezygnacji podpisanych przez Rodziców.
      Dziękuję

Zastępstwa:

Prof. A. Korzec

1,2  III E(4)  —  całość chemia z prof. K. Serafinem w Sali  201

3,4  II e  — całość chemia z prof. K. Sitek-Guzik w Sali  212

5  III d(3)  —  zastępstwo prof. A. Lipińska

6  III a(3)  –  klasa zwolniona od domu

7  II e  —  klasa zwolniona do domu

8  zaj. kreatywne – grupa zwolniona do domu

Prof. G. Dynowska-Trybus

1,2 III d(3)  —  klasa przychodzi na 3-cią lekcję

3  II c  — matematyka z prof. E. Jaklewicz

4  II c  —  biologia z prof. M. Owsianą zamiast lekcji 7-mej

5  III f(3)  —  HIS z prof. P. Zygarowiczem zamiast lekcji lekcji 1-wszej

7  I e  —  klasa zwolniona do domu

Prof. R. Józefczyk

3  III B(4)  —  zastępstwo prof. G. Depczyński

Prof. A. Głowacka

1,2  III F(4)  —  zastępstwo prof. E. Jaklewicz

3  I a  —  zastępstwo prof. R. Trznadel

4  III G(4)  —  zastępstwo prof. I. Stankiewicz

5  III a(3)  — zastępstwo prof. M. Fundakowska