I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie od 2012 współpracuje z Fundacją EFC, dzięki której ósmoklasiści planujący naukę w naszym liceum mogą się starać o stypendium na cały okres nauki.

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie od 2012 współpracuje z Fundacją EFC, dzięki której ósmoklasiści planujący naukę w naszym liceum mogą się starać o stypendium na cały okres nauki. Konrad Rajchel jest absolwentem Horyzontów i maturzystą  z 2020 r., a obecnie studentem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzi z Czytaj dalej…

Fundacja Czarneckiego EFC

Fundacja Edukacyjna im. prof. Romana Czerneckiego EFC Fundacja EFC od 2009 roku realizuje program stypendialny Marzenie o Nauce adresowany do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.   Wśród stypendystów są laureaci i finaliści kuratoryjnych olimpiad przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się społecznie.   Fundacja, kierując się wizją Czytaj dalej…