Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

19 kwietnia 2016 r. została uroczyście, w obecności władz uczelni (prorektor prof. Urszula Paprocka-Piotrowska), podpisana umowa o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim .Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach organizowanych przez pracowników naukowych KUL. Zajęcia odbywają się cyklicznie (kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego) w naszym liceum.

Możemy też brać udział w zajęciach na KUL w Lublinie, uczestniczyć w Dniach Otwartych Uczelni czy poszczególnych Wydziałów. W roku szkolnym 2016/17 trzykrotnie podejmowaliśmy gości z KUL. Młodzież uczestniczyła w wykładach i warsztatach poświęconych filozofii, logice, historii (heraldyce i genealogii) i zagadnieniom społecznym i socjologicznym. Instytut Historii KUL złożył naszym uczniom propozycję zwiedzania Lublina i jego zabytków, a przewodnikami byliby pracownicy uczelni i studenci historii.