Dwujęzyczność

Dwujęzyczność – szansą na pełny rozwój!

Specjalną ofertą edukacyjną „Kopernika” od roku szkolnego 2018/2019  są  klasy dwujęzyczne.
Na rok szkolny 2019/2020 przygotowaliśmy dwie propozycje tego typu:

Dla Gimnazjalistów  – Klasa A   o  profilu  humanistyczno-językowym,
Dla Ósmoklasistów  –  Klasa G   o profilu lingwistyczno-medialnym.

Więcej o tych klasach można przeczytać w zakładce Rekrutacja.

Czym jest dwujęzyczność?

Polega ona  na połączeniu nauczania danego przedmiotu (u nas w kl. I biologii) i elementów języka angielskiego. Uwaga! Bez obaw! Nie jest to nauczanie biologii po angielsku. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin, podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela – tutaj nauczyciel musi się upewnić, że uczniowie zrozumieli np. treść zadania domowego. Angielski stanowi, więc element i narzędzie a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmaga motywację, eliminuje kompleksy! i wzmacnia poczucie sukcesu. Kto z nas nie czuje się pewniej i lepiej, gdy potrafi w języku obcym zrozumieć film, porozmawiać z fachowcem np. z mechanikiem, zamówić część jakiegoś urządzenia czy analizować wyniki badań lekarskich? Świat nie ma już granic poza tymi mentalnymi. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Zalety dwujęzyczności realizowanej w naszej szkole:

  • Perfekcyjne przygotowanie językowe poprzez zwiększoną ilość godzin języka angielskiego ( 6 godzin tygodniowo w każdej grupie)
  • nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje z native speakerem),
  • eliminacja konieczności odbywania lekcji dodatkowych poza szkołą.
  • Unikalne zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają w naszej szkole co roku 2-miesięczne praktyki nauczycielskie,
  • zajęcia on-line z uczniami ze szkół obszaru anglojęzycznego.
  • bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny
  • autorski program nauczania języka angielskiego
  • możliwość ( nie konieczność!) zdawania matury z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co daje korzystny przelicznik procentowy na renomowane uczelnie.Element listy

Dzięki tym działaniom nauka języka angielskiego jest urozmaicona, a codzienny kontakt z językiem ułatwia jego przyswojenie. To wszystko zapewnia lepsze przygotowanie do użycia angielskiego w późniejszych etapach edukacji  i wielu zawodach. Dwujęzyczność stanowi duży atut na rynku pracy w Polsce i na świecie. Wiele prestiżowych uczelni w naszym kraju oferuje studia w języku angielskim. A może  studia za granicą? To właśnie nasi absolwenci dostają się na
najlepsze uczelnie, także zagranicą.  Zatem warto rozpocząć przygodę edukacyjną w naszej szkole.

Niezbędne formalności:

  • Test kompetencji językowych (maj)

Ustawodawca narzucił na szkoły , w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne konieczność zaliczenia przez Kandydatów do takich oddziałów testu kompetencji językowych. Forma i zakres tematyczny tego testu ustala rada pedagogiczna.
W naszej szkole test składa się w I części z gramatyki polskiej, a w drugiej dotyczy języka angielskiego. Przeprowadzany jest w maju na terenie naszej szkoły. ( W tym roku – 22 maja2019 r -termin główny,
27 maja – termin dodatkowy
). Trwa 45 minut i wystarczy zaliczyć go na 30 %. Uspokajamy, że jak dotąd nie był on barierą dla żadnego ucznia. Dokładne informacje oraz przykładowe testy są zamieszczone na stronie naszej szkoły w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej trwa krócej! niż do oddziałów ogólnodostępnych!
Składanie wniosków do tych klas ( bez względu na kolejność w preferencjach)
od 29 IV do 15 V 2019 r. !