Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów szkolnych obowiązujących w naszej szkole:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2024-2025

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy pierwsze

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy drugie

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy trzecie

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy czwarte

Podręczniki do j. angielskiego 2024_2025

SPIS LEKTUR LICEALNYCH PO ZAWĘŻENIU PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Poniżej podajemy w/w wykazy również w plikach PDF:

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy pierwsze

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy drugie

Wykaz podręczników na 2024-2025 Klasy trzecie

Wykaz podreczników na 2024-2025 Klasy czwarte

Podręczniki do j. angielskiego 2024_2025

SPIS LEKTUR LICEALNYCH PO ZAWĘŻENIU PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KALENDARIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023-2024

1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023-24

2. TERMINARZ WZO I LO 2023-24

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STATUT I LO nowelizacja od 16 IX 2022

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ( nowelizacja od 23 XI 2020 r.)

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole

Regulamin przydziału uczniów do fakultetów w I LO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

m-legitymacje

Regulamin wydawania mLegitymacji szkolnej I LO

załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie mLegitymacji

Załącznik nr 2 – Wniosek o unieważnienie mLegitymacji

Załącznik nr 3 – Wniosek o unieważnienie oraz ponowne wydanie mLegitymacji

Wszelkie sprawy związane z  mlegitymacją  załatwia Pan Piotr Krzanowski , pokój 117 ( I Piętro)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY   2023/2024

1 Oferty_2x dla 1 LO_2023

2 OWU EDU PLUS 2023

3 POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE

4 EDU Plus KARTA PRODUKTU

5 EDU+_Instrukcja_zgloszenia_roszczenia

6 EDU+_druk_zgłoszenia roszczenia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szkolny zestaw programów do 4-letniego LO od 2019-2020

Wędrując ku dorosłości – program WDŻR

Regulamin przyznawania Medalu Kopernikowskiego od 2015

wniosek o nadanie Medalu Kopernikowskiego

 


Dokumenty związane z udzielaniem IPN lub ITN:

IPN procedura 

wniosek o IPN

Opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem


Rozkład dzwonków

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-świadectwa