Kalendarium

1889 r. - 1900 r.
 • 28 grudzień 1889

Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia starań o utworzenie w mieście szkoły średniej.

 • 14 sierpnia 1900

„Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość Franciszek Józef I najwyższem postanowieniem zdecydował o otwarciu C.K. Szkoły Realnej w Krośnie. Starania o otwarcie szkoły trwały od 1867 roku, ale dopiero kontrakt między Skarbem państwa, a Radą Królewskiego Wolnego Miasta Krosna przesądził o istnieniu szkoły” .Z kroniki C.K. Szkoły Realnej.

 • 30 sierpnia 1900

Kierownikiem szkoły został dotychczasowy profesor c.k. gimnazjum w Jaśle mgr Kasper Brzostowicz, który wspólnie z burmistrzem miasta dr Feliksem Czajkowskim zredagował odezwę do dzienników krajowych, do okolicznych miast i szkół oznajmiając o otwarciu szkoły i zachęcając dzieci by zgłaszały się do egzaminu wstępnego w dniach 4 – 5 września.

 • 6 września 1900

Uczniom przyjętym do klasy pierwszej przez dwie godziny odczytywano przepisy szkolne. Z 56 zgłoszonych uczniów przyjęto 36.

 • 7 września 1900

Odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym rozpoczynające rok szkolny i otwarcie szkoły realnej, po nabożeństwie młodzież zgromadziła się w klasie, w budynku c.k. Seminarium Nauczycielskiego, z udziałem posła na sejm krajowy dra Jana Kantego Jugendfeina, burmistrza miasta dra Feliksa Czajkowskiego i starosty dra Stanisława Nowosieleckiego,
do młodzieży i władz przemówił kierownik zakładu: „zachęcając młodzież do wdzięczności względem Państwa, kraju i miasta za ułatwienie jej przystępu do nauk i wskazując zarazem, że tę wdzięczność okaże sposobiąc się w tym zakładzie przez wytrwałą pracę nad ukształtowaniem umysłu, serca i charakteru na tęgich obywateli państwa, dobrych synów Kościoła i ojczyzny”.

 • 11 – 15 września 1900

Przerwa w nauce, gdyż w budynku szkoły zakwaterował się generalny sztab generała broni na czas wielkich manewrów cesarskich (180 tys. żołnierzy). Najjaśniejszy Pan przejechał przez Krosno 14 września.

 • 26 września 1900

Zakład zwiedził JW. Pan Radca Dworu Jan Nepomucen Franke, inspektor krajowy i przysłuchiwał się nauce matematyki.

1901 r. - 1910 r.
1 lipca 1901

Zakład przeniósł się do gmachu zwanego Pałacem Biskupim.

 • 22 kwietnia 1902

„Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość raczył najwyższym postanowieniem zawiadomić najmiłościwiej profesora i prowizorycznego kierownika tutejszego zakładu Kaspra Brzostowicza, Dyrektorem tegoż zakładu” z kroniki Szkoły.

 • 5 maja 1902

Zwiedził zakład w towarzystwie starosty powiatowego ks. prałata i miejscowego proboszcza ks. Biskup przemyski Józef Sebastyan Pelczar, o którym kronikarz szkoły napisał: „Jest to mąż szerokiej inteligencji, a pochodzi z rodziny małomieszczańskiej z Korczyny”. Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa nauczycielom, uczniom i całemu zakładowi.

 • 3 września 1903

Odbyło się uroczyste nabożeństwo do Ducha świętego, rozpoczynające nowy rok szkolny. Profesorowie i uczniowie zjawili się w strojach uroczystych. Do szkoły zapisało się 104 uczniów.

 • 25 marca 1904

Rozpoczęto budowę szkoły realnej kopaniem fundamentów i piwnic.

 • 8 kwietnia 1904

„Rada Szkolna Krajowa wyznaczyła na patrona dla tutejszej szkoły realnej Św. Kazimierza – Królewicza i rozporządziła, by dzień 4 marca był jednym z dni dyrektorskich”, świętego patrona obchodzono do 1939r.

 • 12 czerwca 1904

Uczniowie szkoły realnej śpiewali pierwszy raz na chórze pod kierownictwem nauczyciela śpiewu pana Nęckiego – „Śpiew wypadł wcale dobrze, tylko uczniowie mieli poważną tremę i dlatego trzymali się przeważnie piano”.

 • 4 marca 1905

W dzień Św. Kazimierza jako patrona szkoły odbyła się uroczystość szkolna. W przeddzień młodzież przystąpiła do spowiedzi, a w dzień odpustu komunikowała się. Przed mszą ksiądz prałat poświęcił obraz Św. Kazimierza namalowany przez Jana Grondalczyka, zastępcę nauczyciela w tutejszym zakładzie.

 • 1 maja 1905

Pierwszym Katechetą szkolnym został ks. Józef Stachyrak.

 • 15 sierpnia 1905

Zakład przeniósł się do obecnego budynku

 • 9 września 1905

Odbyło się tradycyjne nabożeństwo za spokój duszy Cesarzowej Elżbiety.

 • 13 – 18 maja 1907

Pierwszy egzamin dojrzałości, do którego zgłosiło się 14 uczniów publicznych i 3 eksternów, egzamin dojrzałości zdali: Frank Emanuel Jan, Jaryczower Juda Leib, Kazalski Alojzy, Korytowski Zygmunt, Kozioł Franciszek, Kranc Władysław, Leszczyński Tadeusz, Mazurkiewicz August, Partyka Edward, Rygiel Jędrzej, Sidor Wiktor, Szal Kazimierz, Szurmiak Tadeusz, Urbanek Jan, Zajdel Adam.

 • 12 października 1907

Otwarto po raz pierwszy czytelnię dla uczniów,
Uczniowie zaczęli tworzyć orkiestrę smyczkową i dętą.

 • 1908

Rada Powiatowa kieruje do Sejmu prośbę o przekształcenie Szkoły Realnej w ośmioklasowe gimnazjum klasyczne z obowiązkową nauką greki i łaciny.

 • 28 kwietnia 1908

Zakład wziął udział w nabożeństwie żałobnym odprawionym za spokój duszy śp. hr. Andrzeja Potockiego, c.k. Namiestnika zamordowanego w czasie udzielania audiencji we Lwowie.

 • 3 maja 1908

Odprawione zostało uroczyste nabożeństwo z udziałem młodzieży z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.

 • 1 grudnia 1908

Odbyła się w auli akademia ku czci Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I z powodu 60-letniego jubileuszu jego rządów. Z tej okazji odbyło się również nabożeństwo w kościele parafialnym i w synagodze – 2 grudnia.

 • 7 lutego 1909

W setną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego uczniowie Szkoły Realnej odegrali w sali „Sokoła” „Horsztyńskiego”.

 • 3 czerwca 1909

„Zerwała się burza: do biblioteki nauczycielskiej wpadł piorun kulisty i znikł w podłodze, zostawił dwa wypalone ślady w rogu sali. W sali obecnych było kilka pań i maturzystów – nikt jednak nie poniósł najmniejszego szwanku” z kroniki C.K. Szkoły Realnej.

 • 24 stycznia 1910

„Klasyfikacja I półrocza wypadła surowo, gdyż na 177 uczniów 64, tj. 36 % otrzymało postęp niedostateczny” z kroniki C.K. Szkoły Realnej.

 • 3 grudnia 1910

Młodzież szkolna przygotowała wieczorek wokalno – muzyczny połączony z przedstawieniem „Na zawsze” L. Rydla ku czci setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Cała ta akademia udała się w zupełności – sala była pełna.

1912 r. - 1925 r.
 • 14 maja 1912

Szkoła Realna była lustrowana przez J.N. Franke – Radcę Dworu i Krajowego Inspektora Szkół.

 • 1914 – 1918

Uczniowie i profesorowie uczestniczyli w walce o wolność Polski na wszystkich frontach I wojny światowej.

 • 1 września 1914

W budynku szkolnym zostały utworzone koszary wojsk rosyjskich, a w mieszkaniu dyrektora zakwaterowano oficerów.

 • 1 września 1914 – 9 maja 1915

Budynek przechodził przemiennie w ręce wojsk rosyjskich i austriackich. Najpierw urządzono w nim koszary, a później szpital dla chorych na cholerę i tyfus. Po wyjściu wojsk rosyjskich pozostał jako szpital wojskowy dla wojsk austriackich do połowy maja 1915r.

 • maj 1915

Z powodu działań wojennych nie odbyła się matura.

 • 1 września 1915

Rozpoczęto rok szkolny, spośród trzech profesorów powołanych do wojska w sierpniu 1914 roku jeden wrócił jako chory: Stanisław Moroniewicz, a dwóch pozostało w służbie: Stanisław Walczyński i Ludwik Zakulski.

 • 1918

Dotychczasowa C.K. Wyższa Szkoła Realna zostaje Państwową Szkołą Realną w Krośnie.

 • 1919 – 1921

Uczniowie biorą udział w walkach o granicę II Rzeczypospolitej,

 • 1 września 1921

„Zakład tutejszy nosi nazwę Państwowe gimnazjum im. Mikołaja Kopernika i jest samodzielny”. Staje się szkołą o dwóch typach: – humanistycznym, – matematyczno – przyrodniczym.

 • 15 października 1923

Kacper Brzostowicz przeszedł na emeryturę, a Ludwik Zakulski objął stanowisko dyrektora szkoły.

 • 3 czerwca 1924

Zmarł w Stanach pow. Nisko Kacper Brzostowicz – pierwszy dyrektor szkoły, pogrzeb odbył się 5 czerwca w Krośnie.

 • 1924

Z inicjatywy pani Zakulskiej zawiązano Koło Matek – pierwowzór Komitetu Rodzicielskiego, została powołana fundacja im. śp. Kacpra Brzostowicza, zebrane środki przeznaczane były na pokrycie kosztów utrzymania w bursie jednego niezamożnego wychowanka.

 • maj 1925

Odbyła się ostatnia matura w Szkole Realnej,

 • 26 września 1925

Odbyła się uroczysta akademia z okazji 25-lecia szkoły, połączona z pierwszym w historii szkoły zjazdem wychowanków, równocześnie odbyło się poświęcenie tutejszego budynku. Uroczystość „obejmuje właściwie trzy święta: 25-lecie istnienia szkoły, poświęcenie które jest jakby chrztem i bierzmowaniem zarazem, wreszcie srebrne gody ze społeczeństwem naszym” z I Kroniki Szkoły.

1926 r. - 1946 r.
 • 4 – 6 lipca 1926

Odbył się zjazd byłych maturzystów z lat 1907 – 1911.

 • 9 października 1926

Był dniem tzw. „święta sportowego młodzieży szkolnej”.

 • 11 listopada 1926

Pierwszy raz obchodzono szkolne uroczystości z okazji odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.

 • 19 marca 1927

Dzień imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego – „wykład o jego działalności i znaczeniu dla Polski” z I Kroniki Szkoły.

 • 26 lutego 1929

Zlikwidowano profil matematyczno – przyrodniczy (w maju odbyła się ostatnia matura w tym profilu).

 • 29 lutego 1929

Dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika został mgr Stanisław Ćwikowski (funkcję pełnił do 1 września 1929).

 • 1 października 1929

Dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika został mgr Stanisław Bobak.

 • Listopad 1929

Uczniowie podjęli się wydawania szkolnej gazetki pt. „Wzloty”.

 • 1930

Wprowadzono koedukację w klasach I – IV, a szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Mikołaja Kopernika.

 • 1931

Rozpoczęła swą działalność Bursa, zaczęło się ukazywać szkolne czasopismo „Żak”.

 • 23 października 1932

Młodzież uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Łukasiewicza.

 • 1 lutego 1933

Uroczyste nabożeństwo i akademia z okazji imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.

 • 1933 – 1934

W wyniku reformy szkolnej powstało 4-letnie gimnazjum z nadbudową 2-letniego liceum .

 • 1937

W szkole wydawano gazetę „Nasz czyn”.

 • 1937/1938

Pierwszy rok funkcjonowania liceum o profilach: przyrodniczym i matematyczno – fizycznym.

 • 1939

Pierwsza matura w 2-letnim liceum, złożyło ją 28 uczniów.

 • 1 września 1939

Mimo wybuchu II wojny światowej odbył się egzamin wstępny do klasy I gimnazjum,

 • wrzesień 1939 – sierpień 1944

Szkoła oficjalnie zawiesiła swą działalność, a jej budynek został zajęty przez wojsko.

 • 1941 – 1944

Profesorowie gimnazjum i liceum z narażeniem życia prowadzą tajne nauczanie: S. Bobak, A. Lęcznar, P. Kasprzyk, W. Karol, J. Kucza, J. Ruszar, W. Wilusz, J.B. Müller, J. Czyżowski, H. Kasprzyk, Z. Pawłowska, T. Maciejowski, M. Sobkowa, W. Tabisz, H. Pasławska.

 • 23 października 1944

Pierwszy dzień nauki po wojnie. Zapisało się 1760 uczniów, powstały 42 oddziały klasowe, uczące się w 14 salach szkolnych w budynku Pałacu Biskupiego – młodzież uczęszczała do szkoły co drugi dzień – stan taki trwał do grudnia 1944r.; grono nauczycielskie liczyło 60 pedagogów.

 • grudzień 1944

Pierwsza powojenna matura,

Pierwszy numer czasopisma „Po złote runo”.

 • 5 grudnia 1946

Szkoła wróciła do budynku przy ulicy Piotra Skargi.

1948 r. - 1964 r.
 • 26 lutego 1948

Zmarł dyrektor Stanisław Bobak (do 15 sierpnia szkołą kierują Antoni Lęcznar i Jerzy Czyżowski),

 • maj 1948

Ostatnia mała matura.

 • 1948/1949

Zmiana nazwy szkoły: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z nieznanych przyczyn pozbawiło szkołę wyróżnienia w postaci własnego imienia, w wyniku reformy powstała jedenastolatka.

 • 15 sierpnia 1949

Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Józef Kucza – funkcję tę pełnił 25 lat.

 • 1951

Rada Pedagogiczna ustaliła model obowiązkowego ubioru szkolnego, a skład którego wchodzi czapka i beret,

Młodzież brała udział w lustracji pól ziemniaczanych opanowanych stonką.

Uczniowie, którzy po raz pierwszy w szkole zdobyli laury w olimpiadzie przedmiotowej to: Izabela Smolarska i Paweł Szeptycki – otrzymali najwyższe wyróżnienia w Polsce.

 • 1952

W szkole otwarto świetlicę czynną we wszystkie dni z wyjątkiem sobót w godzinach od 16 – 18,

Zdecydowano, aby uczniowie organizowali się w brygady rolne.

 • 1952/53

Szkoła liczyła 716 osób (400 dziewcząt i 316 chłopców) i 30 profesorów.

 • 1953

Wprowadzono współzawodnictwo we frekwencji, manifestowano przyjaźń do ZSRR poprzez udział w Festiwalu Filmów Radzieckich.

 • 1954

Szkoła otrzymała nazwę Liceum Ogólnokształcącego, miała 19 oddziałów, w których uczyło się 666 uczniów, grono pedagogiczne liczyło 30 osób, w szkole działało 17 kółek zainteresowań, została otwarta bursa dla dziewcząt.

 • 1959

Usunięcie ze szkoły religii

 • 1 kwietnia 1960

Podjęto pierwsze działania przywrócenia szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz opracowano plan udziału szkoły w obchodach 1000-lecia państwa polskiego.

 • czerwiec 1960

Uczniowie wystawili „Krakowiaków i górali” Bogusławskiego, dla uczczenia obchodów tysiąclecia państwa polskiego.

 • 21 grudnia 1961

Rada Pedagogiczna na wniosek profesora Antoniego Lęcznara podjęła uchwałę o rozpoczęciu aktywnych działań na rzecz przywrócenia szkole imienia.

 • 1961/1962

Trwały przygotowania do obchodów 60-lecia szkoły. Ministerstwo Kultury i Sztuki odmówiło zezwolenia na wydanie księgi pamiątkowej z powodu braku papieru.

 • 30 czerwca – 2 lipca 1962

Odbyły się uroczystości 60-lecia szkoły połączone z wielkim zjazdem absolwentów wszystkich roczników. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Wychowanków był dr med. Władysław Glazar, zastępcami: F. Szelc, Wł. Topolski i J. Kucza.

Odsłonięto tablicę pamiątkową „Profesorom i kolegom Szkoły Realnej i Gimnazjum w Krośnie. Męczennikom i bohaterom, którzy oddali swe drogie życie na polach bitew dwóch wojen światowych w więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz miejscach straceń na ziemi polskiej i obcej” – tablicę projektował Stanisław Kochanek.

 • 1963/1964

Staraniem członków kółka recytatorskiego urządzono pracownię polonistyczną, zredagowano także dwutygodnik pt.: „Proszę o głos”,

 • wrzesień 1964

Młodzież wystawiła „Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego, w czasopiśmie „Teatr” ukazały się bardzo pochlebne recenzje

 • listopad 1964

Rozpoczęły się prace przy budowie sali gimnastycznej.

1966 r. - 1989 r.

22 lipca 1966

Dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego szkoła otrzymała wybudowaną czynem społecznym salę gimnastyczną.

1967

Ukazała się „Księga Pamiątkowa byłej Szkoły Realnej byłego Gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika”. Redaktorem naczelnym był dr Stanisław Peters.

Szkoła po raz pierwszy pracuje na bazie szkoły ośmioklasowej.

1968

Powstała pierwsza klasa z poszerzonym programem nauczania języka francuskiego,

1970/1971

Wprowadzono klasy o profilu matematyczno – fizycznym oraz z poszerzonym programem języka polskiego.

24 października 1971

Ogólnopolska Inauguracja Roku Kopernikowskiego z okazji 500 rocznicy urodzin wielkiego astronoma połączona z otwarciem wystawy „Życie i dzieło Mikołaja Kopernika”.

16 czerwca 1973

Odbyły się przez budynkiem szkoły uroczystości odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopernika autorstwa Stanisława Kochanka

Wręczono młodzieży sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

Szkoła otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”.

1973

Ukazał się Aneks do księgi Pamiątkowej wydanej z okazji 60-lecia szkoły pod redakcją Franciszka Szelca.

1 września 1974

Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego został mgr Adolf Marczak.

1974

Liceum ukończyło 241 uczniów, na wyższe uczelnie starały się 172 osoby, z tego przyjętych zostało 126 osób czyli 73 %, wynik ten jest lepszy od średniej województwa.

1975

Młodzież liceum odpracowała w czynie społecznym 4 tysiące godzin na sumę 200 tys. złotych polskich (w rolnictwie, na rzecz miasta i przy budowie boiska sportowego),

1 maja 1976

Młodzież zebrała się na podwórzu szkolnym i wysłuchała przemówienia I Sek. KC PZPR Edwarda Gierka goszczącego w tym czasie w Krośnie.

13 czerwca 1976

Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o ustanowieniu „Szkolnego Medalu Kopernikowskiego za przodownictwo w nauce i pracy społecznej” jako najwyższego wewnątrzszkolnego wyróżnienia uczniów – medal projektował Władysław Kandefer.

2 października 1976

Szkoła po raz pierwszy wprowadziła regulamin oparty na Kodeksie Ucznia, w którym uczniowie mają prawo do nieprzygotowania się bez podania przyczyny, są to tzw. „krzyżyki”.

14 maja 1977

Szkolny szczep HSPS „Przyjaźń” otrzymał sztandar.

1 września 1977

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, (LO młodzieżowe, LO dla pracujących, Studium Administracyjne), którym do lutego 1982 kieruje mgr Marian Socha.

1977

Po raz pierwszy odbyło się ślubowanie uczniów nowoprzyjętych.

Szkoła liczyła 26 oddziałów, do których zapisanych było 940 uczniów,

kwiecień 1978

Rozstrzygnięto konkurs na hymn szkoły, autorami hymnu są: profesor Jadwiga Olbrycht – tekst i Krzysztof Kasprzyk – muzyka,

1979

Sztandar szkoły został odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla województwa krośnieńskiego”, 1981

Przywrócenie nazwy Liceum Ogólnokształcące – likwidacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących,

Wprowadzono nowy system oceniania i promowania, który zlikwidował egzaminy poprawkowe.

4 stycznia 1982

Wznowienie zajęć szkolnych po trzytygodniowej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego.

styczeń 1982

Stanowisko dyrektora objął dotychczasowy zastępca mgr Jan Krzanowski (do grudnia 1984r),

Władze publiczno – administracyjne nie zezwoliły na zorganizowanie tradycyjnej studniówki – stan wojenny (godzina policyjna).

lipiec 1982

Uczeń naszej szkoły Mariusz Skałba zajął I miejsce w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych Polsko – Austriackich.

1982/1983

Chór szkolny zdobył III miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów szkolnych.

grudzień 1983

Rozpoczęto przygotowania do obchodów 85-lecia szkoły.

4 lutego 1984

Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że w szkole będzie obchodzony Dzień Patrona przypadający na 19 lutego każdego roku.

styczeń 1985

Funkcją dyrektora szkoły obejmuje mgr Aleksander Nowak.

wrzesień 1986

Spotkanie młodzieży z Markiem Kotańskim.

1987

Pierwszym w szkole stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci został Łukasz Łuczaj.

marzec 1987

Ukazał się pierwszy numer „Postscriptum”,

luty 1989

Pierwszy numer „Samobójcy, Super gazety Partii Samobójców I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie”

8 maja 1989

Spotkanie młodzieży z pisarzem Andrzejem Szczypiorskim.

1990 r. - 2000 r.
 • 1 września 1990

Dyrektorem szkoły został mgr Leszek Uliasz,

Powrót religii do szkoły, katechetą został ks. Jacenty Matuszewski.

 • 21 – 23 września 1990

Zjazd wychowanków z okazji 90-lecia szkoły (przewodniczącym Komitetu Obchodów był inż. Stanisław Steliga),

 • marzec 1992

Pierwsze posiedzenie Rady Szkoły, zatwierdzenie Statutu Szkoły,

 • maj 1992

Powrót do tradycji wydawniczej szkoły – wychodzi „Postscriptum” – nieprzerwanie do dziś.

 • wrzesień 1992

Rozpoczęła się współpraca z Gimnazjum Max-Planc z Monachium.

 • luty 1993

Rzecznikiem praw uczniowskich został profesor Tadeusz Sporniak.

 • 7 maja 1993

W szkole rozpoczyna się strajk, matura odbyła się z opóźnieniem.

 • 1993

Rozpoczyna się remont szkoły, nauka odbywa się na dwie zmiany,

Szerokie profilowanie w grupach międzyoddziałowych.

 • 1994

Marcin Kulczycki po raz trzeci został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych.

 • lipiec 1994

Uczeń Bogdan Jakieła został zdobywcą złotego medalu na V Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Warnie.

 • grudzień 1994

Szkoła została przyjęta do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych za działalność w ruchu olimpijskim.

 • wrzesień 1995

Funkcje dyrektora szkoły objął mgr Zygnumt Ginalski.

 • wrzesień 1996

Dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Olbrycht.

 • maj 1997

Rada Pedagogiczna przyjęła w formie poprawki zmianę w regulaminie i nazwie Medalu Kopernikowskiego, medal przyznaje się „za wiedzę i mądrość”.

 • lipiec 1997

Rozpoczęła się wymiana dachu i adaptacja poddasza (prace współfinansuje Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Fundacja im. St. Batorego).

 • wrzesień 1997

Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Grażyna Gregorczyk – absolwentka szkoły.

 • październik 1997

Szkoła przyjęła własny znak firmowy (logo) wg projektu nauczyciela plastyki Urszuli Chmiel,

Weszła w życie Karta Praw i Obowiązków Ucznia liceum – nowy statut LO,

 • maj 1998

Pierwszy raz kodowano prace egzaminu dojrzałości.

Początek współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą i Politechniką Rzeszowską w zakresie łączenia egzaminów wstępnych z maturą (17 uczniów przyjętych na AGH).

 • czerwiec 1998

Uroczyste ślubowanie absolwentów szkoły.

Po raz pierwszy nie odbyły się egzaminy wstępne do szkoły, ponieważ rekrutacji dokonuje się na podstawie badania kompetencji przeprowadzonych w szkołach podstawowych,

 • wrzesień 1998

Rozpoczynają się zajęcia w nowo oddanych salach na poddaszu,

Powrót do tradycji ślubowania uczniów klas pierwszych,

W szkole podjęli pracę ochotnicy z Amerykańskiego Korpusu Pokoju.

 • 3 października 1998

Spotkanie młodzieży i nauczycieli z Panią I. Dzierzgowską – wiceministrem Edukacji Narodowej.

 • 1 styczeń 1999

Szkoła stała się Samorządowa, organem prowadzącym zostaje Miasto Krosno – powiat grodzki.

 • 19 luty 1999

Powołany został Komitet Obchodów 100-lecia Szkoły.

Liceum trafia na listę stu najlepszych szkól w Polsce – ranking miesięcznika Perspektywy.

 • maj 1999

Artur Janusz – zdobywa I miejsca w Polsce na Olimpiadzie Geograficznej.

 • 5 czerwca 1999

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci dyrektora Józefa Kuczy ufundowanej przez absolwentów szkoły.

 • wrzesień 1999

Szkoła rozpoczyna setny rok istnienia. W 31 oddziałach uczyło się 1031 uczniów (657 dziewcząt i 374 chłopców). Grono pedagogiczne liczyło 79 osób.

Po rezygnacji Adama Krzanowskiego przewodniczącym Komitetu Obchodów 100-lecia został Stanisław Roman.

 • listopad 1999

Powstał program obchodów 100-lecia szkoły, powstaje logo zjazdu wg projektu pani Ewy Cisowskiej.

 • 20 styczeń 2000

Wystawa prac plastycznych absolwentów szkoły: Andrzeja Klechowskiego, Mariusza Kusa i Wojciecha Wierdaka.

 • luty 2000

Po raz pierwszy opublikowano oficjalną stronę www. Adres strony www.lo1.krosno.info.pl.

 • marzec 2000

Sesja poświęcona historii szkoły.

 • 12 – 17 kwietnia 2000

V wymiana młodzieży polsko – niemieckiej.

 • maj 2000

Rozpoczął się kapitalny remont sali gimnastycznej.

 • czerwiec 2000

Ostatnia rekrutacja do czteroletniego liceum.

Bogusława Mróz zajęła I miejsce w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej.

Jarosław Wrona został zakwalifikowany na Międzynarodowe Zawody matematyczne Państw Bałtyckich.

 • sierpień 2000

Po dwudziestu latach powróciły do szkoły egzaminy poprawkowe.

 • 21-22 września 2000

Uroczystości Jubileuszowe stulecia szkoły połączone ze zjazdem wychowanków.

2001 r. - 2010 r.
 • 4 września 2001

Otwarcie pomieszczenia nowej czytelni i pracowni multimedialnej.

 • 5 września 2001

Przekazanie do użytku szkolnej siłowni wyposażonej przez Komitet Rodzicielski.

 • 8 września 2001

Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia matury – matura rocznik 1951.

 • 27 września 2001

Przekazanie szkole nowej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu na 15 stanowisk oraz 4 komputerów do pracowni multimedialnej

 • 1 października 2001

W dzienniku „Nowiny” ukazuje się artykuł pt.”Talenty z Kopernika” o stypendystach Ministra Edukacji Narodowej.

 • 12-14 października 2001

Wycieczka grona pedagogicznego do Lwowa.

 • 19 października 2001

Jarosław Wrona – srebrny medalista Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej – otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 • 23 października 2001

Krajowa Fundacja na Rzecz Dzieci przyznaje stypendia dla Piotra Guzika, Tomasza Kazimierczuka i Jarosława Wrony. Jednocześnie dwaj inni uczniowie naszej szkoły -Damian Koniecki i Wojciech Szymański zostali zakwalifikowani do grona podopiecznych Funduszu.

 • 9 stycznia 2002

I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie najlepszą szkołą średnią w województwie podkarpackim i 18. szkołą w kraju w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i „Politykę”.

 • 2 września 2002

Funkcje dyrektora szkoły rozpoczyna pełnić mgr Kazimierz Mazur. Dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Funkcję wicedyrektora w dalszym ciągu pełni mgr Marta Staroń.

 • 2 września 2002

Rozpoczyna działać liceum ogólnokształcące, w którym nauka trwa przez trzy lata. Uczniowie klas pierwszych to pierwsi uczniowie w nowej szkole.

 • 8 stycznia 2003

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest najlepszą szkołą województwa podkarpackiego i zajmuje 16. lokatę wśród wszystkich szkół w kraju.

 • 8 września 2003

I LO im. Mikołaja Kopernika zostaje wyróżnione wizerunkiem „ORŁA BIAŁEGO”. Jest to nagroda, którą redakcja „Rzeczpospolitej” przyznała najlepszej szkole w województwie podkarpacki.

 • 17 października 2003

W Warszawie wręczone zostały stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rok szkolny 2002/2003. Wśród stypendystów nie zabrakło uczniów naszej szkoły oraz ubiegłorocznych absolwentów. Stypendia otrzymali: UCZNIOWIE – Wojciech Szymański i Piotr Guzik ABSOLWENCI – Tomasz Kazimierczuk, Damian Koniecki, Aleksandra Szczepan, Jakub Szmyd i Jan Kobak.

 • 7 stycznia 2004

KOPERNIK po raz trzeci z rzędu zostaje najlepszą szkołą średnią w województwie podkarpackim i zajmuje 19. lokatę w kraju w corocznym rankingu szkół średnich miesięcznika „PERSPEKTYWY” i dziennika „RZECZPOSPOLITA”

 • 26 stycznia 2004

Spotkanie Dyrekcji, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz uczniów I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie z Wojewoda Podkarpackim oraz władzami samorządowymi Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego ziemskiego.

 • maj 2004

Ostatni egzamin dojrzałości w starej formie. Koniec czteroletniego okresu nauki w liceach ogólnokształcących. Od nowego roku szkolnego licea ogólnokształcące są trzyletnie.

 • 16 czerwca 2004

Ogłoszenie wyników konkursu Prezydenta Rzeczpospolitej na witrynę internetową o tematyce olimpijskiej. Zespół I LO im. Mikołaja Kopernika w składzie Aleksander Wilk, Paweł Pietrasz, Maria Wójtowicz i Marcin Myćka pod kierunkiem prof. Andrzeja Piotrowskiego zajmuje 6 miejsce w kraju.

 • październik 2004

Wycieczka grona nauczycielskiego I LO do Wilna.

 • grudzień 2004

Justyna Michalik i Celina Wójtowicz zajęły I miejsce w Konkursie Wiedzy o Antyku i Krajach Romańskich. W nagrodę wraz ze swoją opiekunką Profesor Katarzyną Kudroń wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu młodych, które odbyło się na przełomie roku w Lizbonie.

 • 7 styczeń 2005

Licytacja przedmiotów wykonanych i przekazanych przez nauczycieli I LO na aukcję na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W wyniku licytacji przekazano kwotę 2760zł.

 • styczeń 2005

Ogłoszenie corocznego rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Nasza szkoła zajmuje 62. miejsce i jako jedyna szkoła województwa podkarpackiego utrzymuje się w pierwszej setce szkół w kraju od początku trwania rankingu.

 • 2 kwietnia 2005 godzina 2137

Umiera Jan Paweł II Papież, nasz rodak, przyjaciel wszystkich ludzi.

 • 4 kwietnia 2005

Udział społeczności szkoły w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice Farnej.

 • 18 kwietnia 2005

Rozpoczęcie ustnej części egzaminu maturalnego dla pierwszego rocznika trzyletniego liceum ogólnokształcącego przeprowadzanego według nowych przepisów.

 • 27 października 2005

Obchody 105-lecia istnienia szkoły oraz 100-lecia obecnego budynku Liceum. W uroczystej akademii oraz Mszy Swiętej w Bazylice Farnej biorą udział uczniowie, absolwenci i nauczyciela oraz władze miasta i zaproszeni goście.

 • Grudzień 2005

Szkoła otrzymuje z Funduszy Europejskich nową pracownię komputerową na 18 stanowisk.

 • Kwiecień 2006

Maciej Skórski zajmuje 5 miejsce w Olimpiadzie Matematycznej i będzie reprezentował Polskę w Miedzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Słowenii.

W szkole ponownie zaczyna działać obserwatorium astronomiczne. Zakupiony zostaje do niego teleskop typu newtonowskiego firmy Celestron.

 • Lipiec 2006

Maciej Skórski zdobywa brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Lublanie (Słowenia).

 • 4 września 2006

W 107 inauguracji nowego roku szkolnego biorą udział: Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Krośnie Grażyna Gregorczyk.
Maciej Skórski otrzymuje z rąk Prezydenta Miasta list gratulacyjny i nagrodę specjalną za zdobycie brązowego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

 • 26 października 2006

W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawicielami szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna zostali Sebastain Jurenko i Paweł Kuffner.

 • 21 grudnia 2006

W szkole odbywają się tradycyjne spotkania wigilijne. Ogólnoszkolne spotkanie wigilijne pracowników szkooły poprzedza koncert kolęd w wykonaniu chóru szkolnego.

 • styczeń 2007

I LO cały czas znajduje się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych w kraju. W tradycyjnym rangkingu szkół średnich „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” szkoła zajmuje 59 miejsce.

 • styczeń 2007

Chór szkolny w finale 13 Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika zajął II miejsce w kategorii „chóry młodzieżowe”. Chór przygotował prof. Krzysztof Trybus.

 • 17 stycznia 2007

Kolejna już trzecia aukcja przedmiotów wykonanych i przekazanych przez nauczycieli I LO na na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W wyniku licytacji przekazano rekordową kwotę ponad 3800zł.

 • 16 marca 2007

W szkole obchodzone jest Święto Patrona. Połączone ono zostało z wystawą inaugurującą obchody 100-lecia pierwszej matury w szkole oraz sesją popularnonaukową.

 • marzec 2007

Katarzyna Gierucka – uczennica klasy IIb zostaje Przewodniczącą Rady Młodzieży powołanej po raz pierwszy przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty.

 • 4 kwietnia 2007

Odbywa się finał I Konkursu dla Gimnazjalistów pod hasłem „KOPERNIK w edukacji i historii Krosna”. W finale indywidualnie zwycięża uczeń Gimnazjum Nr 4 w Krośnie Konrad Korzeniowski, a drużynowo zespół Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej.

 • czerwiec 2007

Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową. Pracownia rozpocznie funkcjonowanie od nowego roku szkolnego.

 • 3 września 2007

Rozpoczęcie roku szkolnego 2007-2008. Funkcję Dyrektora Szkoły obejmuje wyłoniony w konkursie Ryszard Józefczyk, a Wicedyrektora Beata Miczek. Dotychczasowy Dyrektor Kazimierz Mazur oraz Wicedyrektor Marta Staroń przechodzą na emeryturę.

 • 26 września 2007

Anna Frączek, uczennica klasy IIIb otrzymuje nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

 • 18 grudnia 2007

Premiera spektaklu „WESELE” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów I LO – członków szkolnego koła teatralnego pracującego pod kierunkiem profesor Gertrudy Dynowskiej-Trybus.

 • 21 grudnia 2007

Tradycyjna wigilia szkolna, w której biorą udział Prezydenci Miasta Krosna – Piotr Przytocki i Bronisław Baran oraz przedstawiciele Rady Miasta Krosna – Przewodniczący Rady Stanisław Słyś i Stefania Zborowska.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentowi I LO w Krośnie, błogosławionemu księdzu Władysławowi Findyszowi.

 • 11 stycznia 2008

IV aukcja przedmiotów przekazanych przez nauczycieli ILO na rzecz Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Przedmioty wylicytowano na kwotę ponad 6 tysięcy złotych.

 • 12-13 stycznia 2008

I miejsce chóru szkolnego prowadzonego przez profesora Krzysztofa Trybusa w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

 • marzec 2008

Ogłoszono wyniki konkursu na exlibris biblioteki I LO. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy I d Bartosz Bajger.

 • 9 kwietnia 2008

Obchody Dnia Europejskiego w I LO. Gościem honorowym obchodów jest Pani Róza Thun – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Eropejskiej w Polsce.

 • czerwiec 2008

II edycja PUF-y – Uczniowskiego Przeglądu Filmów organizowanego przez uczniów ILO dla szkół krośnieńskich.

 • Rok szkolny 2008-2009

Realizacja projektów:
„TALENT-PRACA-SUKCES” dla uczniów okolicznych szkół gimnazjalnych
„Ponad Stylem” na rzecz krośnieńskiego hospicjum
„W drodze do Oskara” – projekt filmowy

 • styczeń 2009

V aukcja przedmiotów na rzecz WOŚP.

 • marzec 2009

Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski na projekt uczniowskiej koszulki w ILO. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy II b Tomasz Giefert.

 • 28 marca 2009

Finałowy koncert zespołów złożonych z uczniów ILO i ich przyjaciół realizujących projekt „Ponad Stylem”

 • czerwiec 2000

III edycja PUF-y – Uczniowskiego Przeglądu Filmów organizowanego przez uczniów ILO dla szkół krośnieńskich.

 • 4-6 czerwca 2009

Obóz naukowy „SYNERGIA” podsumowujący całoroczny projekt TALENT-PRACA-SUKCES.

 • 9 grudnia 2009

Premiera spektaklu „Męczeństwo Piotra Ohey’a” Sławomira Mrożka w wykonaniu grupy teatralnej I LO. Spektakl wystawiono w Rejonowym Centrum Kultur Pogranicza.

 • 11 grudnia 2009

Happening w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przygotowany przez uczniów klasy IIg.

 • styczeń 2010

Rozpoczęcie realizacji Projektu Kopernik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w ramach Mikroprojektów. Projekt realizowany wspólnie z młodzieżą Gimnazjum w Stropkovie (Słowacja).

 • lipiec 2010

Bartosz Gierlach złotym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej na Tajwanie.

 • wrzesień 2010

Maksymilian Sokołowski srebrnym medalistą Międzynarodowej Olimpady Astromomicznej i Astrofizycznej w Pekinie(Chiny).

 • wrzesień 2010

Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom” przyznawany przez Kuratora Oświaty i Wojewodę Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym.

 • 10-11 Października 2010

Obchody 110-lecia istnienia szkoły.