Krótka historia

Krośnieński „Kopernik” to szkoła o ponad stuletniej historii.
14 sierpnia 1900 roku „Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość Franciszek Józef I najwyższym postanowieniem zdecydował o otwarciu. CK. Szkoły Realnej w Krośnie. Starania o otwarcie szkoły trwały od 1876 roku, ale dopiero kontrakt między Skarbem Państwa a Radą Królewskiego Wolnego Miasta Krosna przesądził o istnieniu szkoły” – z Kroniki C.K. Szkoły Realnej.
W ponad stuletniej historii szkoła przyjmowała różne oficjalne nazwy. Od 1921 roku w nazwie szkoły pojawia się jej dzisiejszy patron Mikołaj Kopernik, ale szkoła nosi nazwę Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego. Nazwa Liceum Ogólnokształcące po raz pierwszy pojawia się w roku 1952, ale do 1962 znika z niej nazwisko patrona. Nazwa, pod którą Kopernik znany jest dzisiaj funkcjonuje od 1988 roku.

Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w szkole w 1907 roku a przystąpiło do niego 14 uczniów publicznych i 3 eksternistycznych W tum samym roku otwarta zostaje w szkole pierwsza czytelnia dla uczniów. W latach 1914 – 1918 uczniowie i profesorowie uczestniczą w walce o wolność Polski na wszystkich frontach I wojny światowej. W tym czasie budynek naszej szkoły przechodzi w ręce wojsk rosyjskich a później austriackich. Najpierw powstają w nim koszary a później szpital wojskowy. Z powodu działań wojennych w roku 1915 nie odbyła się matura. Lata 1919 -1921 to lata walk o granice II Rzeczpospolitej.

1 września 1939 roku, pomimo wybuchu II wojny światowej odbywa się w szkole egzamin wstępny do klasy pierwszej, dopiero w późniejszym dniach września szkoła zawiesza swoją działalność do sierpnia 1944 roku a jej budynek zostaje zajęty przez wojsko. W latach 1941-1944 profesorowie liceum z narażeniem życia prowadzą tajne nauczanie, po to aby dnia 23 października szkoła wznowiła działalność. Powstają wtedy 42 odziały klasowe, do których uczęszcza 1760 uczniów do dyspozycji których oddano 14 sal lekcyjnych w Pałacu Biskupim. Stan taki trwa do grudnia 1944. W grudniu 1944 odbywa się pierwsza powojenna matura a w 1946 roku szkoła powraca do budynku przy ulicy Piotra Skargi.
Historia ruchu olimpijskiego naszej szkoły sięga roku 1951. To właśnie w tym roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy zdobyli laury w olimpiadzie przedmiotowej i otrzymali najwyższe wyróżnienia w Polsce. Pierwsze koło teatralne powstaje w szkole w 1960 roku. Wystawiono wtedy „Krakowiaków i górali” Bogusławskiego dla uczczenia obchodów państwa polskiego a w roku 1964 „Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego. W roku 1973 pojawia się przed szkołą pomnik patrona autorstwa Stanisława Kochanka a Komitet Rodzicielski funduje sztandar szkoły.
Medal kopernikowski – przyznawane do dziś najwyższe odznaczenie szkoły- został ustanowiony uchwałą Rady Pedagogicznej w czerwcu 1976 roku. Wtedy przyznawano go za „przodownictwo w nauce i pracy społecznej”, a od roku 1997 „za wiedzę i mądrość”.

W roku 1978 rozstrzygnięto konkurs na hymn szkoły. Jego autorami są: profesor Jadwiga Olbrycht – tekst i profesor Krzysztof Kasprzyk – muzyka.
W 1992 roku powstaje Rada Szkoły i zostaje zatwierdzony Statut Szkoły. W tym samym roku szkoła powraca do swoich tradycji wydawniczych , zapoczątkowanych już w roku 1964, wydając gazetę szkolną „Postscriptum”.
We wrześniu 1999 roku szkoła rozpoczyna setny rok istnienia. W 31 oddziałach uczy się 1657 dziewcząt i 374 chłopców. Grono pedagogiczne liczy 79 osób. Powstaje program obchodów 100-lecia szkoły oraz logo zajazdu wg projektu pani Ewy Cisowskiej. Zjazd wychowanków i uroczystości jubileuszowe odbywają się w dniach 21-22 września 2000 roku.