Hymn

Jak każda porządna szkoła, Nasze Liceum posiada swój Hymn. Pieśń ta, jakże bliska każdemu kto kiedykolwiek “był, jest lub będzie” związany z I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, powstała w 1976 roku. Muzykę skomponował prof. Krzysztof Kasprzyk, natomiast słowa są dziełem Pani Profesor Jadwigi Olbrycht.
Jak łatwo się domyślić, gremialne wykonanie tej pięknej pięśni uświetnia każdą większą uroczystość szkolną. Zapewniam: to naprawdę wspaniale brzmi…

Ojczyzno, Tobie w słusznym darze
Młodość i siły i zapał nasz.
A pasja prawdy na serc sztandarze
Kopernikańską ozdobi brać.

Niech światło Kopernika
Odważnych wciąż porywa,
Niech młodość doskonali
Ojczyzny naszej kształt
Ojczyzny naszej kształt

Kopernik wskazał do gwiazd drogę
Natchnął odwagą człowieka myśl
On zburzył przesąd, pokonał trwogę,
Nauczył wolnym i godnym być.

Niech światło Kopernika
Odważnych wciąż porywa,
Niech młodość doskonali
Ojczyzny naszej kształt
Ojczyzny naszej kształt