Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów szkolnych obowiązujących w naszej szkole

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 3-LETNIEGO LO na 2019-2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 4-LETNIEGO LO NA 2019-2020

 


Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Uchwała nr LII/1143/2017 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r.

Deklaracja woli kontynuacji uczestnictwa w programie 2018/2019

Wniosek o objęcie programem


Stypendia Motywacyjne Miasta Krosna:  Semper in Altum oraz Krośnieński Omnibus

Informacja dla uczniów i rodziców

Kryteria do stypendiów Semper i Omnibus – skrót

Uchwała XXV-488-2016 z 31 marca 2016 r

Uchwała XXV-LX-1370-2018 z 28 czerwca 2018 zmieniająca

Wniosek -Semper in altum
Wniosek -Krośnieński Omnibus

Wzór zaświadczenia o frekwencji dla uczniów klas II i III LO

Wzór zaświadczenia o frekwencji dla uczniów klas I LO z Gimnazjum Dwujęzycznego


Regulamin projektu edukacyjnego

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Szkolny zestaw programów  od 16-17

 WSO aktualne

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

Regulamin przyznawania Medalu Kopernikowskiego od 2015

wniosek o nadanie Medalu Kopernikowskiego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokumenty związane z udzielaniem IPN lub ITN:

IPN procedura 

wniosek o IPN

Opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OWU EDU PLUS 2017 – ubezpieczenie uczniów

TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)

formularz_roszczenie_edu_plus-pop2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozkład dzwonków

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-świadectwa

 

Przedmiotowe systemy oceniania

biologia GD     biologia LO    Fizyka GD     Fizyka LO     Historia GD     historia i HiS LO    Informatyka GD     Informatyka i grafika komputerowa LO           j.polski GD     Jezyki drugie GD     Język angielski GD     Język angielski LO     matematyka GD     matematyka LO     Podstawy rysunku technicznego LO     Przedsiębiorczość    WF fakultety GD    WF fakultety LO    WF GD    WF LO     WOS GD    WOS – LO     Zajęcia techniczne GD
LO geografia