Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów szkolnych obowiązujących w naszej szkole:

Zasady organizacji i funkcjonowania I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie w czasie epidemii SARS-Cov-2, zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla szkół

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 4-LETNIEGO LO NA 2020-2021

( z małą poprawką dot. autorów podręcznika do kl. II z historii)

Uwaga! Klasa I C – realizuje fizykę na poziomie podstawowym!. Podany podręcznik ( na p. rozszerzonym) zawiera treści z obu poziomów i jest dedykowany w przyszłości dla uczniów, którzy  wybraliby sobie fizykę na fakultecie w kl. II).

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 3-LETNIEGO LO NA 2020-2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STATUT I LO

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania rozdział 10. Statutu  WZO

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-21

TERMINARZ WZO I LO 2020-21

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na 2020/2021

EDU2020_ubezpieczenie NNW szkolne_informacja

KARTA PRODUKTU EDU Plus

Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. jako Administratora Danych

Roszczenie_-edu-plus7_M3

 


 


 

 

 


Szkolny zestaw programów  od 16-17

Regulamin przyznawania Medalu Kopernikowskiego od 2015

wniosek o nadanie Medalu Kopernikowskiego

 


Dokumenty związane z udzielaniem IPN lub ITN:

IPN procedura 

wniosek o IPN

Opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem


Rozkład dzwonków

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-świadectwa

 

Przedmiotowe systemy oceniania

biologia GD     biologia LO    Fizyka GD     Fizyka LO     Historia GD     historia i HiS LO    Informatyka GD     Informatyka i grafika komputerowa LO           j.polski GD     Jezyki drugie GD     Język angielski GD     Język angielski LO     matematyka GD     matematyka LO     Podstawy rysunku technicznego LO     Przedsiębiorczość    WF fakultety GD    WF fakultety LO    WF GD    WF LO     WOS GD    WOS – LO     Zajęcia techniczne GD
PSO-geografia