Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów szkolnych obowiązujących w naszej szkole:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zasady organizacji i funkcjonowania I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie w czasie epidemii SARS-Cov-2, zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla szkół

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022-2023

Klasy pierwsze na rok 2022-2023

Klasy drugie na rok 2022-2023

Klasy trzecie na rok 2022-2023

Klasy czwarte na rok 2022-2023

Podręczniki – Język angielski na 2022-2023

SPIS LEKTUR LICEALNYCH

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STATUT I LO nowelizacja od 16 IX 2022

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ( nowelizacja od 23 XI 2020 r.)

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole

Regulamin przydziału uczniów do fakultetów w I LO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022-23

TERMINARZ WZO I LO 2022-23

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

m-legitymacje

Regulamin wydawania mLegitymacji szkolnej I LO

załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie mLegitymacji

Załącznik nr 2 – Wniosek o unieważnienie mLegitymacji

Załącznik nr 3 – Wniosek o unieważnienie oraz ponowne wydanie mLegitymacji

Wszelkie sprawy związane z  mlegitymacją  załatwia Pan Piotr Krzanowski , pokój 117 ( I Piętro)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na 2022/2023

1. Ubezpieczenie szkolne_1 LO_2022                      4. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE oddział RZESZÓW 2022 – DUOiZ 25.04.2022

2. edu plus OWU i tabela norm                                  5. druki oświadczeń rodziców_listy przystępujących 2022

3. KARTA PRODUKTU EDU Plus-2                        6. Instrukcja_zgloszenia_roszczenia

7. wniosek_roszczenie_-edu-plus7_M3_ikonki

Szkolny zestaw programów do 4-letniego LO od 2019-2020

Wędrując ku dorosłości – program WDŻR

Regulamin przyznawania Medalu Kopernikowskiego od 2015

wniosek o nadanie Medalu Kopernikowskiego

 


Dokumenty związane z udzielaniem IPN lub ITN:

IPN procedura 

wniosek o IPN

Opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem


Rozkład dzwonków

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-świadectwa

 

Przedmiotowe systemy oceniania

biologia GD     biologia LO    Fizyka GD     Fizyka LO     Historia GD     historia i HiS LO    Informatyka GD     Informatyka i grafika komputerowa LO           j.polski GD     Jezyki drugie GD     Język angielski GD     Język angielski LO     matematyka GD     matematyka LO     Podstawy rysunku technicznego LO     Przedsiębiorczość    WF fakultety GD    WF fakultety LO    WF GD    WF LO     WOS GD    WOS – LO     Zajęcia techniczne GD
PSO-geografia