Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów szkolnych obowiązujących w naszej szkole

Statut I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi od XI 2017

TERMINARZ WSO I LO 2017-18

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO LO NA 2018-2019

Regulamin projektu edukacyjnego

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Szkolny zestaw programów  od 16-17

 WSO aktualne

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

Regulamin przyznawania Medalu Kopernikowskiego od 2015

wniosek o nadanie Medalu Kopernikowskiego

Dokumenty związane z udzielaniem IPN lub ITN:

IPN procedura 

wniosek o IPN

Opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem

 

OWU EDU PLUS 2017 – ubezpieczenie uczniów

TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)

formularz_roszczenie_edu_plus-pop2017

 

Rozkład dzwonków

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-świadectwa

 

Przedmiotowe systemy oceniania

biologia GD     biologia LO    Fizyka GD     Fizyka LO     Historia GD     historia i HiS LO    Informatyka GD     Informatyka i grafika komputerowa LO           j.polski GD     Jezyki drugie GD     Język angielski GD     Język angielski LO     matematyka GD     matematyka LO     Podstawy rysunku technicznego LO     Przedsiębiorczość    WF fakultety GD    WF fakultety LO    WF GD    WF LO     WOS GD    WOS – LO     Zajęcia techniczne GD