Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów szkolnych obowiązujących w naszej szkole:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-20

TERMINARZ WSO I LO 2019-20

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 3-letniego LO na 2019-2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 4-LETNIEGO LO NA 2019-2020

STATUT I LO

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania rozdział 10. Statutu  WZO

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole

 

 


Stypendia unijne – szczegóły poniżej:

STYPENDIUM UNIJNE – Regulamin skrócony(1)

 


Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych – dofinansowanie do biletów miesięcznych

pismo z UM Krosno

Uchwała Nr X_260_19 Regulamin Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych

wniosek 2019/2020 klasy I i II

wniosek dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 2019/2020

 


Stypendia Motywacyjne Miasta Krosna:  Semper in Altum
oraz Krośnieński Omnibus

Informacja dla uczniów i rodziców

Stypendia motywacyjne 2019-pismo z UM Krosno – kryteria

Uchwała XXV-488-2016 z 31 marca 2016 r – kryteria i zasady przyznawania

Uchwała XXV-LX-1370-2018 z 28 czerwca 2018 zmieniająca

Semper in altum-wniosek 2019

Krośnieński Omnibus-wniosek 2019

Wzór zaświadczenia o frekwencji dla uczniów klas II i III LO

Wzór zaświadczenia o frekwencji dla uczniów klas pierwszych LO (oprócz absolwentów Gimnazjum dwujęzycznego)

Wzór zaświadczenia o frekwencji dla uczniów klas I LO, którzy uczęszczali do Gimnazjum Dwujęzycznego

 


Rządowy program „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020
dla uczniów niepełnosprawnych

Informacja Wyprawka szkolna 2019

PISMO

Rozporządzenie

UCHWAŁA 

Załącznik do uchwały

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna

wniosek wyprawka szkolna 2019

oświadczenie o zakupie podręczników

potwierdzenie zakupu

 


Szkolny zestaw programów  od 16-17

Regulamin przyznawania Medalu Kopernikowskiego od 2015

wniosek o nadanie Medalu Kopernikowskiego

 


Dokumenty związane z udzielaniem IPN lub ITN:

IPN procedura 

wniosek o IPN

Opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem

 


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Informacja dla uczniów

owu edu plus 2019_05

druk zgłoszenia roszczenia_-edu-plus7_M3_2019 rok

 


Rozkład dzwonków

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-legitymacji

Wniosek-o-wydanie-duplikatu-świadectwa

 

Przedmiotowe systemy oceniania

biologia GD     biologia LO    Fizyka GD     Fizyka LO     Historia GD     historia i HiS LO    Informatyka GD     Informatyka i grafika komputerowa LO           j.polski GD     Jezyki drugie GD     Język angielski GD     Język angielski LO     matematyka GD     matematyka LO     Podstawy rysunku technicznego LO     Przedsiębiorczość    WF fakultety GD    WF fakultety LO    WF GD    WF LO     WOS GD    WOS – LO     Zajęcia techniczne GD
PSO-geografia