TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO I LO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNKSZTAŁCĄCYCH

REKRUTACJA 2015/2016

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE

Terminy:

Daty

zadania

14 – 28 maja 2015 r.

w godzinach: 730 – 1530

Przyjmowanie wniosków wraz z załącznikiem do wniosku – informacje o spełnianiu kryteriów(Szczegółowe informacje w Zasadach, terminach i kryteriach rekrutacji – str. 8).  
22-24 czerwca 2015 r. do godz. 1500 Możliwość zmiany listy preferencji szkół i oddziałów
26 czerwca 2015 r. – od godz. 1200 do godz. 150029 – 30 czerwca  2015 r. – od godz. 900 do 1500 

 

 1. Składanie dokumentów (kopii lub oryginałów):

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • ­zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • ­zaświadczenie o tytule/tytułach finalisty / laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego/olimpiad przedmiotowych
 • ­inne dokumenty (np. kopie dyplomów, zaświadczeń z konkursów, zaświadczeń nt. wielokrotnego udziału w akcjach charytatywnych – tylko te, które wymieniono na świadectwie ukończenia szkoły).

 

Laureaci konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty mogą
od razu składać oryginały dokumentów niżej wymienione. Podpiszą także wolę uczęszczania do szkoły / podjęcia nauki.

 

do 3 lipca 2015 r. do godz. 9.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

3 lipca 2015 r. od godz. 900 do 15006 lipca 2015 r. od godz. 800 do 1500

Kandydaci zakwalifikowani:

 1. Składanie oryginału dokumentów:
  • ­świadectwo ukończenia gimnazjum
  • ­ zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • ­ zaświadczenie o tytule/tytułach finalisty / laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
  • ­2 zdjęcia formatu legitymacyjnego
 2. Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły/podjęcia nauki
 3. Karta zdrowia – bezpośrednio u higienistki szkolnej
7 lipca 2015 r.do godz. 1000

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do I LO im. M. Kopernika

oraz informacji o liczbie ewentualnych miejsc wolnych

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Poradnik kandydata

Terminarz rekrutacyjny

Wzory oswiadczeń

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów na rok szkolny 2015/2016

Zmiana Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów na rok szkolny 2015/2016

Załącznik do zarządzenia Kuratora – konkursy (wykaz)

Informacji na temat rekrutacji udzielają:

– Paweł Zygarowicz – Wicedyrektor szkoły, tel. 13 43 204 50 / wew. 34

– Edyta Zając – Sekretarz szkoły, tel. 13 43 204 50 / wew. 32

Zapraszamy serdecznie w celu pomocy przy elektronicznym wypełnianiu wniosku do pok. 109 (I piętro)