DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 26 marca 2015 roku nasza szkoła już po raz czwarty wzięła udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości.  Polegało to na spędzeniu przez uczniów kilku godzin w wybranej firmie. Klasa IA miała możliwość poznania specyfiki konkretnego zawodu, zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji oraz zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową. Firmy, które zgłosiły się do projektu również mogły zyskać; zdobycie uznania dla osiągnięć firmy, poznanie i pozyskanie potencjalnych pracowników i partnerów biznesie. Jednak największą zaletą tego programu jest satysfakcja z pomocy młodym ludziom w podjęciu trafnych decyzji dotyczących ich ścieżki i dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Klasa humanistyczno-prawnicza wybrała oczywiście firmy i instytucje związane ze swoją przyszłością takie jak: sąd (zobacz zdjęcia), prokuratura, policja i psycholog a nawet Dolnośląskie Koleje. Dzień przedsiębiorczości zaczął się od wprowadzenia. Uczniowie zgłaszali się w pracy na umówioną godzinę, przedstawiciel w formie krótkiego wykładu zapoznawał uczniów z działalnością firmy, instytucji bądź urzędu a następnie kierował na wybrane stanowisko. Tam pod opieką wolontariusza spędził kilka godzin wykonując proste, powierzone czynności. Po całym dniu spędzonym na pracy uczniowie zdawali relacje na lekcji podstaw przedsiębiorczości. „Dzień Przedsiębiorczości” jest ciekawym sposobem na realizację zadań szkoły z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Inspiruje młodzież do refleksji nad swoją przyszłością i umożliwia pierwsze kontakty ze światem pracy. Jest to też szansa dla firmy, aby zaprezentować swoje wartości i przekonać młodzież do podążania a tym kierunku. W ostatnim roku szkolnym w „Dniu Przedsiębiorczości” wzięło udział ponad 44 tysięcy uczniów z 678 szkół, 18 tysięcy firm i instytucji oraz 44 tysiące wolontariuszy z całego kraju.

uczniowie klasy IA