Informacja dotycząca stypendiów lub nagród pieniężnych w ramach programu NIE ZAGUBIĆ TALENTU

 1. Zainteresowani uczniowie i uczennice proszeni są o zapoznanie się z Uchwałą Nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (zamieszczona poniżej), która stanowi regulamin programu.
 2. Wnioskodawcą wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej jest pełnoletni uczeń lub rodzic niepełnoletniego ucznia.
 3. Wnioskodawcą wniosku o przyznanie nagrody dla zespołu artystycznego lub dla zespołu za osiągnięcia naukowe jest dyrektor szkoły.
 4. Starający się o stypendium naukowe proszeni są o zgłoszenie się do pokoju 109 w dniach:
  • 14 – 18 czerwca br. lub 4-19 lipca br. w celu uzyskania: rekomendacji dyrektora szkoły, kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających osiągnięcia, oraz kopii świadectwa z roku szkolnego 2018/2019 (załączniki obowiązkowe),
  • uczniowie gimnazjum dodatkowo powinni posiadać zaświadczenie kontynuacji nauki w szkole na terenie województwa podkarpackiego. Zaświadczenia dla uczniów gimnazjum chcących kontynuować naukę  w I LO mogą uzyskać zaświadczenie po zakwalifikowaniu się do szkoły i potwierdzeniu woli uczęszczania (termin potwierdzenia od 5 do 10 lipca br.).
  1. Starający się o nagrodę pieniężną proszeni są o zgłoszenie się do pokoju 109 w dniach:
  2. 14 – 18 czerwca br. lub 4-19 lipca br. w celu uzyskania: kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających osiągnięcia (załącznik/i obowiązkowy/e).
 1. Wnioski z załącznikami należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie do 31-07-2019 r. (decyduje data stempla pocztowego; proponuje się wysyłanie wniosku listem poleconym, priorytetowym. Dokładny adres do wysyłki: w Uchwale).
 2. LINK DO STRONY: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu

Tel. kontaktowy: 13 43 204 50 wew. 32


Załączniki:

Szczegółowe warunki wspierania młodzieży uzdolnionej

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej