Informacja o XIII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Lei

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I GIMNAZJÓW

 

Informuję, że dnia 26 stycznia 2013r. (sobota) o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika) w Krośnie odbędzie
się etap powiatowy  XIII Podkarpackiego Konkursu  Matematycznego im. Franciszka Lei.

W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie etapu szkolnego tegoż konkursu, według zasad opracowanych przez komisję szkolną oraz przekazanie listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego do dnia 18 stycznia 2013 roku

(termin nieprzekraczalny-po przekroczeniu terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane) faksem lub listownie na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

(I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika)

ul. Piotra Skargi 2

38-400 Krosno

Tel. / Fax  013 4320450

Zgłoszenie musi zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisji powiatowej  konkursu. Do etapu powiatowego szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłosić  czterech uczniów na każdy z dwóch poziomów konkursu, zaś gimnazja jednego ucznia na pierwszy poziom.

Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmi:

ZASTOSOWANIE WZORÓW SKRÓCONEGO MNOŻENIA W ZADANIACH

 Zestaw konkursowy będzie składał się we wszystkich etapach z pięciu zadań otwartych. Czas pracy uczniów w czasie każdego z etapów wynosi 150 minut.

Szczegółowy regulamin oraz zakres materiału dostępny jest na stronie

PATRZ REGULAMIN KONKURSU

 

Przewodniczący  Komisji Powiatowej

                                                                                                                                                                                Andrzej Bysiewicz

                                                                                                                                                                                 (Tel. 501454865)