Stypendia unijne dla uczniów

Informacja dla Rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
I LO im. Mikołaja Kopernika
Gimnazjum Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika

Dyrekcja szkoły przypomina, że rusza kolejna edycja stypendiów unijnych w ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu woj. podkarpackiego.

Wszelkie szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie Internetowej:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl
następnie:
zakładka „Edukacja”
zakładka „Stypendia – Poddziałanie 9.1.3 PO KL”
zakładka „Rok szkolny 2012/2013, znajdują się tu takie informacje jak:
1. Informacje bieżące
2. Dokumenty do pobrania
3. Nabór wniosków

Uprzejmie prosimy Rodziców uczniów o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendium, wnioskiem i załącznikami do wniosku. Wszystkie te dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Jeżeli okazałoby się, że spełnione są warunki regulaminu i wykazujecie Państwo chęć ubiegania się o takie stypendium dla dziecka, prosimy o zgłoszenie się dzieci w najbliższy poniedziałek do pokoju 109 (administracja szkoły) w celu wpisania się na listę i znalezienia opiekuna dydaktycznego dla stypendysty.
Informacja ta nie dotyczy uczniów, którzy już współpracują z opiekunami dydaktycznymi.