Przygotowywana publikacja

Szanowni Absolwenci i Przyjaciele Szkoły. Informujemy, że w przygotowaniu jest publikacja Nauczyciele I LO im. M. Kopernika w Krośnie, 1900-2020, autorstwa Pana Władysława Sitka, Krośnianina, który z godną podziwu rzetelnością przedstawił w niej sylwetki wszystkich nauczycieli, uczących w liceum od początku jego istnienia czyli od 1900 r. do chwili obecnej. Zawiera 630 biogramów. Stowarzyszenie podjęło Czytaj dalej…

Nauczyciele

Rozmowa z Panem Ryszardem Józefczykiem Dyrektorem Szkoły Rozmowa z Panią Prof. Urszulą Marcinkowską emerytowaną nauczycielką I LO Rozmowa z Panią Prof. Danutą Wulf emerytowaną nauczycielką I LO Rozmowa z Panią Prof. Martą Staroń emerytowaną nauczycielką I LO Rozmowa z Panią Prof. Teresą Romankiewicz emerytowaną nauczycielką I LO Rozmowa z Panem Prof. Krzysztofem Kasprzykiem emerytowanym nauczycielem Czytaj dalej…

Aktualności

Zapraszamy do wysłuchania rozmów z naszymi Profesorami w zakładce na górnym pasku “Nasze Rozmowy”/ Nauczyciele/Absolwenci                  Jest już  rozmowa z Panią Prof. Urszulą Marcinkowską Rozmowy przeprowadził  Artur Lipiński ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NABÓR KANDYDATÓW  DO STYPENDIÓW KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Czytaj dalej…

Absolwenci

Rozmowa z Wojciechem Ślączką Absolwentem Kopernika rocznik maturalny 1989 Rozmowa z Lorą Szafran – Absolwentką Kopernika rocznik maturalny 1979 Rozmowa z Marcinem Majewskim – Absolwentem Kopernika rocznik maturalny 1995 Rozmowa z Prof. dr hab. Łukaszem Łuczajem, absolwentem rocznik maturalny 1989. Rozmowa z Mirosławem Markiewiczem, absolwentem rocznik 1985, pilotem samolotu Boeing 787 Dreamliner  

kalendarium

7.07.2020 r. zebranie 15-stu członków założycieli Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie, na którym podjęto uchwałę o powołaniu do życia Stowarzyszenia Absolwentów. Członkowie założyciele: Artur Lipiński, Stanisław Wojtowicz, Ryszard Józefczyk, Ewa Jaklewicz, Edyta Karwat, Marek Klara, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Podyma, Ewa Mańkowska, Beata Miczek, Danuta Minkiewicz, Wojciech Słyś, Katarzyna Sitek- Guzik, Anna Czytaj dalej…