Współpraca z Kołem Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Organizacja konferencji  popularno-naukowych i warsztatów dla uczniów we współpracy z Kołem Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Tematyka spotkań :

  • 16 03 2002 r.  – Ziemia Przemyska i sanocka między Polską, Rusią a Węgrami z udziałem wykładowców mediewistów UJ oraz archeologów z Muzeum Podkarpackiego .
  • 12 02 2004 r.  –  Życie codzienne w Europie na przestrzeni dziejów
  • 9 04 2010 r. –  Mikrohistoria  kontra  makrohistoria : różne spojrzenia na dzieje ( Panel :  Kultura – Polityka – Wojsko )
  • 30 05 2014 r. –  Wojna i konflikt przez wieki