Wyniki matury 2014

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego są już znane. Po raz kolejny cieszymy się, że zdali go wszyscy nasi absolwenci i to na wysokim poziomie. W poniższym pliku przedstawiamy wyniki z poszczególnych przedmiotów na tle wyników ogólnopolskich (CKE) oraz województwa podkarpackiego. WYNIKI MATURY 2014