Strony uczelni

Strony uczelni państwowych:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Poznański im. Adama Mickiewicza
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Toruński
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Zielonogórski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stranisława Staszica w Krakowie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Akademia Marynarki Wojenne w Gdyni
Politechnika Warszawska
Politechnika Krakowska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Szczecińska
Politechnika Częstochowska
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Akademia Podlaska w Siedlcach
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akademia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie