Rada rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

Informujemy Rodziców i Przyjaciół szkoły, że Rada Rodziców posiada konto bankowe, na które odprowadzane są składki wpłacane przez rodziców.

Poniżej podajemy numer konta Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie:

BANK PEKAO S.A. 72 1240 2311 1111 0010 2819 1888

——————————————–

ROK SZKOLNY 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców: Mariusz Hanus

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Łukasz Niemiec

Sekretarz Rady Rodziców:  Justyna Wnęk-Wilk

Członek Rady Rodziców: Rafał Papciak

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LO IM> MIKOŁAJA KOPERNIKA