Dokumenty

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

W dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00  zostaną ogłoszone listy  kandydatów zakwalifikowanych  do poszczególnych oddziałów klas pierwszych oraz listy osób niezakwalifikowanych i przesuniętych do innych szkół.

Listy będą dostępne w budynku szkoły na parterze obok Sali 006.  W/w informacje można tez uzyskać   na stronie Naboru 2020, posługując się loginem i hasłem  utworzonym przy generowaniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

W dniach  13, 14 oraz 17,18 sierpnia 2020 r. ( czwartek, piątek, poniedziałek , wtorek) w godz. 9.00 – 15.00  zapraszamy  uczniów zakwalifikowanych wraz z rodzicem  do składania oryginałów dokumentów oraz potwierdzania woli uczęszczania  do I LO.

Potwierdzenie woli oraz złożenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły.

W tych dniach również będzie możliwość wybrania złożonych wcześniej dokumentów   (sala  108 , I piętro)
w przypadku niezakwalifikowania do szkoły.

Składanie dokumentów odbywać się będzie w miejscu i czasie – według poniższego harmonogramu:

Harmonogram składania oryginałów dokumentów

Oprócz oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia OKE  mile widziane będą również dwa zdjęcia ucznia (podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, np. I B) formatu legitymacyjnego + ewentualnie Karta zdrowia.
Ponadto:
W tym dniu uczeń  wypełni również deklarację wyboru II języka obcego  ( I i II  preferencja)  oraz deklarację chęci uczęszczania bądź rezygnacji z lekcji religii.

Prosimy również  nowo przyjętych oraz ich rodziców o zweryfikowanie swoich adresów mailowych ze względu na konieczność założenia kont w e-dzienniku. E-dziennik bowiem będzie podstawowym źródłem informacji dla ucznia i rodzica. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną, musimy zadbać o sprawne i szybkie ich założenie. 

                                                                                                        Dziękujemy i zapraszamy do Szkoły.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZASADY REKRUTACJI I INNE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NABORZE

 Informacje i załączniki, które poniżej podajemy, w większości pochodzą ze strony NABORU: http://www.nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/. 

Aby w pełni świadomie uczestniczyć w procesie rekrutacji – warto zapoznać się z następującymi dokumentami:

Ulotka 2020skrót rozkład godzin w klasach pierwszych

Rekrutacja – poradnik

Zasady,+terminy+i+kryteria+naboru+-+rekrutacja+do+szkół+ponadpodstawowych+na 2020-21

Instrukcja+dot.+elektronicznego+wysyłania+dokumentów

Kryteria w procesie rekrutacji – za co punkty

Uaktualniony wykaz_konkursow_na_świadectwie_sp_2020-06-03

 

HARMONOGRAM TEGOROCZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

                                    HARMONOGRAM SZKOLNY rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ZE SZKOŁĄ

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Chętnie udzielimy informacji telefonicznie (tel.  13 43 204-50) lub drogą mailową:  lo1krosno@lo1krosno.info.pl