Dokumenty

Przedmioty punktowane w proponowanych kierunkach

Uwaga! Kandydaci do klasy A dwujęzycznej, humanistyczno-językowej!
Publikujemy przykładowe testy kompetencji językowych wraz z kluczem odpowiedzi:

próbny test kompetencji językowych – I  

próbny test kompetencji językowych – II

KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI I
KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI II

UWAGA!  Informacja dla wszystkich Kandydatów do klasy dwujęzycznej
humanistyczno-językowej!

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy Kandydaci, którzy pisali sprawdzian predyspozycji językowych uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu, który był warunkiem starania się o przyjęcie do tej klasy. Gratulujemy!

Informację szczegółową o wynikach punktowych testu można uzyskać osobiście w pokoju 109 (I piętro) lub telefonicznie Rodzicom ( 13 43 204 50) (podając dane identyfikujące Kandydata).

Na prośbę Rodziców zamieszczamy poniżej wyniki punktowe zawierające kody Kandydatów, które otrzymali w trakcie sprawdzianu:

WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Serdecznie gratulujemy i  życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji!

 

Zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej humanistyczno-językowej

Przypominamy jednocześnie, że składanie wniosków przez Kandydatów do klasy A dwujęzycznej (na którejkolwiek preferencji) nastąpi od 7 maja do 11 maja 2018 r, a dla Kandydatów do pozostałych klas – od 7 maja do 11 czerwca 2018 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz inne dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod tym linkiem.

Poniżej dostępny jest szkolny harmonogram rekrutacji, wzory załączników oraz inne pomocne dokumenty:

Harmonogram rekrutacji do I LO 2018-2019

Wzory_oświadczeń_załączanych_do_wniosku

Zasady_terminy_i_kryteria_naboru

Rekrutacja_krok_po_kroku_poradnik_gimnazjalisty