Dokumenty

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W I LO

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w następujących klasach:

liceum 4-letnie (po szkole podstawowej):

I A – humanistyczno-prawnicza  –  5 miejsc

I B – matematyczno-fizyczna akademicka – 3 miejsca

I F – techniczno-ekonomiczna – 1 miejsce

3-letnie liceum ( po gimnazjum):

I d – promedyczna z rozszerzonym j. angielskim — 2 miejsca

I f  – matematyczno-geograficzna  – 1 miejsce.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami ( kopia świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu) :  od 12 VII do 17 VII 2019  w godz. 9.00 – 15.00 w pokoju 109 (I piętro).

Uwaga!  Rekrutacja uzupełniająca nie odbywa się w systemie elektronicznym. Wnioski wypełniamy ręcznie
                (jak w I etapie rekrutacji) i podpisane przez kandydata i rodzica  składamy do szkoły I wyboru.
                Jeżeli kandydat  wybiera we wniosku więcej niż jedną szkołę, szkoła pierwszego wyboru wykonuje odpowiednią liczbę  kopii wniosku, które następnie kandydat zanosi do szkół z dalszych preferencji ( wraz z kopiami dokumentów jw.).  Kopie dokumentów kandydatów, którzy aplikowali do I LO można wybrać w szkole, o ile nie zostały wcześniej im wydane.
  W rekrutacji uzupełniającej  może wziąć udział każdy uczeń, bez względu na to czy jest przyjęty do jakiejś szkoły czy nie.

Do pobrania wzory wniosków:

Wzór Wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej

Wzór Wniosku do szkoły ponadpodstawowej

Wzory oświadczeń dołączanych do wniosku

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

12VII – 17 VII 2019 r.  9.00 – 15.00 , pokój 109 ( I piętro)  – składanie wniosków do szkoły
wraz z dokumentami

6 VIII 2019 r. do godz. 10.00 — ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
                                                                 szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

6 – 8 VIII 2019 r.  ( do godz. 15.00) – potwierdzanie przez kandydata i jego rodzica woli przyjęcia w postaci
                                                                            przedłożenia oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły
                                                                            i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

9 VIII 2019 r. do godz. 10.00 — ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 
                                                                  uzupełniającym.

Zapraszamy do składania wniosków.  

 

   OFERTA

Szanowni Kandydaci, Szanowni Rodzice.

W zakładce Oferta edukacyjna 2019/2020 opublikowaliśmy propozycje kierunków na przyszły rok szkolny do liceum 3-letniego (dla Gimnazjalistów) i liceum 4-letniego (dla Ósmoklasistów).

Poniżej podajemy dla ułatwienia informację “Na skróty” do pobrania, zawierającą najistotniejsze informacje o proponowanych kierunkach:

Ulotka 2019 skrót dla gimnazjalistów

Ulotka 2019 skrót dla ósmoklasistów

Dla wygody poniżej zamieszczamy najważniejsze dokumenty, zawierające również zasady punktacji
w rekrutacji:

Zasady +Terminy+kryteria+naboru do liceum 4-letniego

Zasady+terminy+kryteria+naboru do liceum 3-letniego

Wykaz zawodów wiedzy, które można wpisać na świadectwie:

wykaz-konkursow-gim_2018-2019

wykaz-konkursow-sp_2018-2019

Wzory oświadczeń dołączanych do wniosku

Poniżej publikujemy przykładowe testy kompetencji językowych wraz z kluczem odpowiedzi:

próbny test kompetencji językowych – I  

próbny test kompetencji językowych – II

KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI I
KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI II

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Chętnie udzielimy informacji telefonicznie (tel.  13 43 204-50) lub drogą mailową:  lo1krosno@lo1krosno.info.pl