Dokumenty

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW -KIEDY?

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

  • do klasy dwujęzycznej A : od 15 do 22 czerwca 2020 r.do godz. 15.00,
  • do klas ogólnodostępnych: od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
(TYLKO DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ NA KTÓREJKOLWIEK PREFERENCJI)

25 czerwca 2020, godz. 15.00, duża sala gimnastyczna  —  I termin ( główny)
27 lipca 2020 r., godz. 12.00   —  II termin ( dodatkowy) ( dla Kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich , nie mogli uczestniczyć w I terminie).

PRÓBNE TESTY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH ( DLA ZAINTERESOWANYCH)

próbny test kompetencji językowych – I
KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI – I 

próbny test kompetencji językowych – II
KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI –II

WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ  Z I TERMINU: 25 VI 2020 R, GODZ. 15.00:

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych – I termin 2020 r.godz. 15.00

 

GDZIE POBRAĆ WNIOSEK?

Elektroniczny WNIOSEK o przyjęcie do szkoły  będzie dostępny od 15 czerwca 2020 r. 
w systemie NABOR na stronie: https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/
w zakładce “Wypełnij wniosek”.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO SZKOŁY?

Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, po wypełnieniu w Internecie należy podpisać i złożyć w wymaganych terminach  w szkole pierwszego wyboru.
U nas można to zrobić 
NA TRZY SPOSOBY:

  • w FORMIE PAPIEROWEJ poprzez doniesienie wniosku wraz z załącznikami do szkoły
    (prosimy o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie szkoły o planowanej przez Państwa wizycie w tej sprawie, tel 13-43 204 50). Wejście do szkoły – drzwi główne od ul. Piotra Skargi
  • POCZTĄ TRADYCYJNĄ  (koniecznie listem poleconym priorytetem, aby mieć pewność, że dokumenty dotrą na czas), jednocześnie radzimy poinformować telefonicznie lub mailowo szkołę, że dokumenty wysłano pocztą w dniu (…).
  • w FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez załączenie w systemie NABOR skanów wniosku (podpisanego przez Kandydata i Rodzica) i wymaganych dokumentów.
    Poniżej dla wygody Państwa umieszczamy instrukcję dot. elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły z wykorzystaniem systemu NABÓR: Instrukcja+dot.+elektronicznego+wysyłania+dokumentów

Uwaga! Wyjątkowo dla tych spośród Państwa, którzy z jakichś powodów nie mają możliwości wypełnienia wniosku
elektronicznie, udostępniamy wniosek w pliku PDF. Prosimy wydrukować go, wypełnić ręcznie, podpisać i koniecznie
dostarczyć do szkoły ( wcześniej uprzedzić szkołę telefonicznie). Pracownik szkoły p. Edyta Zając pomoże zarejestrować ten
wniosek w systemie NABOR.
WNIOSEK 2020 szkoła ponadpodstawowa

JAKIE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZAĆ DO WNIOSKU –  ZOBACZ DO HARMONOGRAMU  (poniżej)

Dla naszych kandydatów publikujemy szczegółowy harmonogram szkolny rekrutacji, dzięki któremu dowiecie się o szczegółach i nic Wam nie umknie!

HARMONOGRAM SZKOLNY rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Ulotka 2020skrót rozkład godzin w klasach pierwszych

ZASADY REKRUTACJI I INNE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NABORZE

 Informacje i załączniki, które poniżej podajemy, w większości pochodzą ze strony NABORU: http://www.nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/. 

Aby w pełni świadomie uczestniczyć w procesie rekrutacji – warto zapoznać się z następującymi dokumentami:

Ulotka 2020skrót rozkład godzin w klasach pierwszych

Rekrutacja – poradnik

Zasady,+terminy+i+kryteria+naboru+-+rekrutacja+do+szkół+ponadpodstawowych+na 2020-21

Instrukcja+dot.+elektronicznego+wysyłania+dokumentów

Kryteria w procesie rekrutacji – za co punkty

Uaktualniony wykaz_konkursow_na_świadectwie_sp_2020-06-03

 

HARMONOGRAM TEGOROCZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

                                    HARMONOGRAM SZKOLNY rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ZE SZKOŁĄ

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Chętnie udzielimy informacji telefonicznie (tel.  13 43 204-50) lub drogą mailową:  lo1krosno@lo1krosno.info.pl