Koła zainteresowań

W naszej szkole oferujemy uczniom szeroki wachlarz kółek zainteresowań oraz ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Jeśli komuś nie wystarcza  wiedza zdobyta na lekcji, może pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty na zajęciach dodatkowych. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

W szkole działają:

 • przedmiotowe kółka olimpijskie dla licealistów, które mają na celu przygotowywanie młodzieży do udanego startu oraz zdobywania najwyższych laurów w olimpiadach przedmiotowych(Matematycznej, Fizycznej, Astronomicznej, Ekonomicznej, Statystycznej, Lingwistyki Matematycznej, Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności a także Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Mediach, Wiedzy o Państwie i Prawie, Literatury i Języka Polskiego, J. Angielskiego, Francuskiego, Niemieckiego, Filozoficznej i innych). Najwyższe sukcesy w olimpiadach dają uczniom korzyści w postaci najwyższych wyników na maturze, oraz wolny wstęp na wybrane kierunki studiów. Szkoła prowadzi  rokrocznie łącznie blisko  20 kółek tego typu (realizacja 1 h –  tygodniowo).  Sukcesy na polu olimpijskim oraz maturalnym są strategiczne dla szkoły. Dzięki nim nasza szkoła od wielu lat utrzymuje się na pozycji lidera wśród liceów województwa podkarpackiego i utrzymuje tytuł Złotej Szkoły ( 71-wsze miejsce w Polsce w roku 2018,  31-wsze miejsce , jeśli chodzi o sukcesy olimpijskie).
 • indywidualne zajęcia w ramach IPN (indywidualnych programów nauczania) dla uczniów najzdolniejszych z największymi sukcesami. W tym roku szkoła realizuje 12 IPN-ów dla 12-stu uczniów.
 • warsztaty maturalne z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym i strategicznych z punktu widzenia maturzystów.
  Szkoła dba o właściwe przygotowanie uczniów do matury, dlatego nauczyciele uczący w klasach maturalnych prowadzą zajęcia z biologii, chemii, matematyki, fizyki, geografii, historii i WOs-u oraz j. polskiego, j. angielskiego i j. niemieckiego czy francuskiego na poziomie rozszerzonym.
 • warsztaty dla zdających maturę z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym. – uruchomione od tego roku szkolnego, ze względu na prowadzenie przez szkołę oddziałów dwujęzycznych, w kl. III  .Uczniowie mogą na nim doskonalić swoje umiejętności na bazie m. in. materiałów pozyskanych m. in. z OKE Kraków
 • Zajęcia roku zerowego AGH z matematyki i chemii dla chętnych uczniów – przygotowujące do matury i do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych ( w  soboty – 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne),
 • unikatowe zajęcia ze studentami z Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy w naszej szkole co roku odbywają 2- miesięczne praktyki pedagogiczne, prowadząc zajęcia
  w języku angielskim z różnych przedmiotów .
 • zajęcia chóru szkolnego,
 • zajęcia teatru szkolnego „Marysia” , który co roku od 13-stu lat wystawia na scenie miejskiej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza (RCKP)  spektakl teatralny dla mieszkańców miasta Krosna.
 • prace w redakcji gazety szkolnej „Postscriptum”
 • prace w redakcji portalu społeczności kopernikowskiej „e-kopernik”
 • kółka sportowe w ramach SKS ( koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, aerobik, siłownia , lekkoatletyka i inne).

oraz warsztaty i zajęcia odbywające się w ramach współpracy z wyższymi uczelniami:

 • Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dedykowane uczniom biorącym udział w olimpiadach matematycznej i informatycznej
 • Zajęcia olimpijskie z matematyki, prowadzone w szkole przez pracownika naukowego UJ – dla olimpijczyków

Warsztaty doświadczalne z fizyki  w laboratoriach Uniwersytetu Rzeszowskiego dla zainteresowanych uczniów klas ścisłych lub promedycznych.