Przygotowywana publikacja

Szanowni Absolwenci i Przyjaciele Szkoły.

Informujemy, że w przygotowaniu jest publikacja Nauczyciele I LO im. M. Kopernika w Krośnie, 1900-2020, autorstwa Pana Władysława Sitka, Krośnianina, który z godną podziwu rzetelnością przedstawił w niej sylwetki wszystkich nauczycieli, uczących w liceum od początku jego istnienia czyli od 1900 r. do chwili obecnej. Zawiera 630 biogramów.

Stowarzyszenie podjęło inicjatywę promocji i dystrybucji tej książki

Publikacja będzie dostępna wiosną 2021 roku, w cenie około 50-ciu zł.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wstępną deklarację chęci zakupu książki, poprzez wypełnienie poniższego formularza:

link do formularza