2015/2016 – Katherine, Danielle i Celeste

W marcu 2016 roku przyjechały do naszej szkoły trzy studentki z Iowa State University, aby odbyć w naszej szkole praktyki nauczycielskie:

  • Katherine Horstmann, specjalizująca się nauczaniu języka angielskiego,
  • Danielle Neppl, spacjalizującą się w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie,
  • Celeste Southall, specjalizującą się w nauczaniu matematyki.

Studentki przez dwa miesiące prowadziły lekcje w naszej szkole, a także współorganizowały ciekawe wydarzenia, np. Dzień Amerykański. W wolnym czasie spotykały się z uczniami w kawiarniach, jeździły na wycieczki. Uczniowie naszej szkoły uwielbiali zajęcia z praktykantkami, które zawsze były solidnie przygotowane i wzbudzały duże zainteresowanie swoimi zajęciami.