Kolejna edycja wsparcia Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Ufundujemy Ci naukę w I LO im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Krośnie!

 

Do końca marca masz czas, by starać się o kompleksowe stypendium “Marzenie o Nauce”, umożliwiające edukację w naszym liceum. Dzięki możliwościom, które daje Fundacja Edukacyjna im. prof. Romana Czerneckiego EFC, we współpracy z naszą szkołą – możesz uczyć się i mieszkać w Krośnie za darmo.

 

O stypendium “Marzenie o Nauce” mogą się ubiegać uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, pochodzący z miejscowości zamieszkałych do 30 tysięcy mieszkańców, którzy ukończyli pierwszy semestr nauki ze średnią ocen min. 4,5 (bądź mają tytuł finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego). Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata musi wynosić poniżej 900 zł netto/miesięcznie. Kandydat musi także pomyślnie przejść rekrutację do naszego Liceum.

 

Fundacja współpracuje z I LO im. Mikołaja Kopernika już od pięciu lat. EFC finansuje swoim Stypendystom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce naukowe, możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, warsztaty oraz wyjazdy zimowe i letnie. Stypendyści mieszkają w Zespole Placówek Oświatowych. Współpraca z dyrekcją szkoły układa się bardzo dobrze.
Dyrektor szkoły – Ryszard Józefczyk oraz grono pedagogiczne dbają o doskonałe warunki do rozwoju swoich uczniów, w tym także Stypendystów EFC. Młodzież, która bierze udział
w programie, chwali sobie zarówno naukę w szkole, jak i pobyt w Zespole Placówek Oświatowych – Bursie Międzyszkolnej.

Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl

Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca br.

Ostateczny termin upływa  31 marca! Wyniki pierwszej fazy naboru będą znane w drugiej połowie kwietnia. W ramach drugiego etapu rekrutacji kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną
z Regionalnym Koordynatorem EFC.

 

Skorzystaj z szansy – dołącz do grona uczniów najlepszego liceum w Krośnie!