XXIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Feji – dla klas I, II, III

Rusza XXIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji.   W tym roku tematem przewodnim konkursu są „Wyrażenia algebraiczne i działania na wyrażeniach algebraicznych”.

Etap powiatowy konkursu ( dla powiatu krośnieńskiego grodzkiego  i miejskiego) odbędzie się 17 lutego 2024 r. o godz. 10.00  w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie.

Etap szkolny organizują Szkolne Komisje PKM wyłonione z macierzystej szkoły według opracowanych przez siebie zasad. Tematy zadań opracowują komisje  szkolne.

Następnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 r.  Szkolne Komisje PKM przekazują (formalnym pismem) listy zwycięzców etapu szkolnego przewodniczącemu komisji powiatowej. ( Do etapu powiatowego szkoły ponadpodstawowe mogą zgłosić czterech uczniów na każdy z poziomów konkursu, zaś szkoły podstawowe jednego ucznia na poziom I. Dopuszczalna jest większa liczba zgłoszonych jednakże pod warunkiem uzyskania zgody przewodniczącego komisji powiatowej i wytypowania dodatkowej osoby do poprawy prac konkursowych.)

WAŻNE! Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisjach konkursowych na każdym z etapów konkursu oraz zgody prawnych opiekunów uczestników konkursu na wykorzystanie danych do celów konkursu (załącznik nr 1 – na końcu regulaminu).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkoły:

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie
ul. Piotra Skargi 2,  38-400 Krosno

(Z dopiskiem:  XXIII PKM – zgłoszenie)

lub skany zgłoszenia i załączników  na adres mailowy:

lo1krosno@lo1krosno.info.pl

 Kontakt :  Przewodnicząca komisji powiatowej: Ewa Jaklewicz ( tel. 887 556 678)

                                          Zachęcamy szkoły do wzięcia udziału w zawodach.