Nasz „Kopernik” niezmiennie w pierwszej setce najlepszych liceów w Polsce

W dniu 11 stycznia 2024 r. ogłoszono wyniki prestiżowego rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących  w Polsce, opublikowane przez miesięcznik „Perspektywy”.     W tym roku  nasze liceum uplasowało się  85-tym miejscu w Polsce
Warto podkreślić, że na miejsce w rankingu mają wpływ osiągnięcia olimpijskie  (waga 25%) oraz wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych ( waga 30%) i przedmiotów dodatkowych (rozszerzonych)(waga 45%), osiągnięte przez maturzystów w roku szkolnym 2022/2023.
        Dla podkreślenia stale wysokiej pozycji szkoły w skali krajowej, warto zauważyć, że przy tworzeniu rankingu brano pod uwagę 3000 liceów w Polsce, z czego 1000 znalazło się w rankingu.

Nasza Szkoła jest cały czas w ścisłej czołówce szkół  w Polsce o najwyższym poziomie nauczania, co daje jej corocznie tytuł „Złotej Szkoły”, której symbolem jest złota tarcza.

Dla wyjaśnienia: Tytuł „Złotej Szkoły” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 1-200 w rankingu ogólnopolskim, tytuł „Srebrnej szkoły” – liceom, które zajęły miejsca  201-500 ,a tytuł „Brązowej” – miejsca 501 – 1000.

            W rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących województwa podkarpackiego,  I Liceum im. M. Kopernika w Krośnie  utrzymuje niezmiennie  wysoką lokatę, w tym roku 4-tą.

Ten  stale utrzymujący nas w pierwszej setce najlepszych liceów w Polsce wynik szkoły jest zasługą wspólnej wytężonej pracy uczniów i absolwentów rocznika 2023 oraz nauczycieli krośnieńskiego „Kopernika”, którzy w  sposób profesjonalny i skuteczny pracują z młodzieżą.

Jeszcze kilka słów o Rankingu dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich Rodziców

Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich mocnych i słabszych stron, wyników na tle konkurencji. 

Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie.

Ranking Perspektyw pokazuje te polskie szkoły ponadpodstawowe, które robią to najlepiej.   Pokazuje szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów czy najlepszych techników, które honorowane są podczas gali rankingu. Z opublikowanych tabel, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która z roku na rok spada lub która pnie się w górę. 

Poniżej podajemy link do rankingu liceów. Po otwarciu strony, warto kliknąć na “strzałeczkę” obok danej szkoły. Mamy tam bowiem średnie wyniki , jakie szkoła uzyskała w poprzednim roku szkolnym w zakresie wyników maturalnych oraz olimpiad. 

https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-liceow

Dlatego wspomniany Ranking stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców, młodzieży i nauczycieli polskich szkół, a jego wyniki mają ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły.

                                                                    zebrała wicedyrektor I LO  Ewa Jaklewicz