Wywiadówki śródroczne Gimnazjum i Liceum

 

W piątek 13 stycznia br. odbędą się w naszej szkole wywiadówki śródroczne.

O godz. 16.30 na dużej  sali gimnastycznej  odbędzie się Koncert Kolęd w wykonaniu naszego chóru.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców,  a w szczególności Rodziców uczniów klas pierwszych gimnazjum  i liceum.

O godz. 16.30 w sali Konferencyjnej odbędzie  się  zebranie Komitetu Studniówkowego – prosimy o punktualne przybycie!

Zebrania z wychowawcami rozpoczną się o godz. 17.00
wyjątkowo klasa I f zebranie będzie miała po feriach – 30 stycznia br. o godz. 17,   (wychowawca na olimpiadzie przedmiotowej).
klasa III e  – po feriach w terminie ustalonym przez wychowawcę ( wychowawca na zwolnieniu lekarskim)

O godz. 17.45 w  Sali 108   zebranie Rady Rodziców.

Dyżur wszystkich uczących od godz. 17.45 do 18.45.

Serdecznie zapraszamy