Wywiadówki śródroczne.

Drodzy Rodzice

          Przypominamy, że we środę  16 XI 2016  o godz. 17.00  odbędą się w naszej szkole wywiadówki śródroczne ,
na które serdecznie zapraszamy wszystkich  Rodziców uczniów gimnazjum i liceum.

wyjątek:   kl. II e  —  spotkanie  o  16. 30 w sali 101 (wych. K. Kustroń)
kl. I g   — spotkanie o  16. 30  w  sali 209 (wych. P. Fałat-Kosiek)

W godz. 17.30 – 18. 30  będzie miał miejsce dyżur  nauczycieli.

Uwaga!  Na godzinę 16.45  zapraszamy do sali 108  Rodziców tych uczniów klas III  Gimnazjum, którzy posiadają orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego.

O godz. 17.30  w sali 108  odbędzie się zebranie  Rady Rodziców  LO i GD .

 O godz.  18. 00  zebranie komitetu studniówkowego w sali  konferencyjnej  (sala 111).

O godz. 16. 30   w sali konferencyjnej ( s. 111) –  zebranie Rodziców uczniów wyjeżdżających do Brukseli .