Strajk nauczycieli w I LO im. M. Kopernika w Krośnie.

W związku z fiaskiem rozmów ostatniej szansy miedzy rządem a przedstawicielami związków zawodowych ZNP i Forum ZZ ,  w dniu 8 kwietnia 2019 r. w I LO im. M. Kopernika w Krośnie najprawdopodobniej rozpocznie się strajk nauczycieli.

Z uwagi na to, że ostateczną decyzję o przystąpieniu do strajku nauczyciele podejmą w dniu 8 IV 2019 w momencie stawienia się w pracy informuję, że istnieje realne ryzyko, że zajęcia dydaktyczne w dniu 8 IV 2019 r nie odbędą się.

W miarę możliwości zapewnimy opiekę tym uczniom, którzy przyjdą do szkoły w dniu jutrzejszym.

    Dyrektor szkoły

                                                                                                                                       Ryszard Józefczyk