Spotkania Rodziców z Wychowawcami

Szanowni Rodzice

W dniu 21 stycznia 2021 r.  w godzinach popołudniowych zapraszamy Państwa na spotkania online z Wychowawcami, podsumowujące I półrocze.  Spotkania zostaną przeprowadzone w formie telekonferencji za pośrednictwem platformy Mc Teams, tak jak ostatnio.

Każdy Wychowawca w najbliższym czasie skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem e-wiadomości w e-dzienniku i poda szczegóły spotkania.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do kontaktu online, ale na żywo z Wychowawcą.

                                                                                                          Dyrekcja