Ogólnopolski sukces naszych uczniów w dziedzinie informatyki w ramach konkursu “Naukolatek-nastoletni naukowiec”

Grupa uczniów naszej szkoły w składzie: Miłosz Gabło z klasy IV c oraz Franciszek Trzeciak i Krzysztof Kasperkowicz z klasy IV b zrealizowali projekt naukowy z ramienia Politechniki Rzeszowskiej „Naukolatek – nastoletni naukowiec”.

Uczniowie mieli za zadanie z własnej inicjatywy zaproponować projekt badawczy. Wśród kilkudziesięciu projektów został on wysoko oceniony pod względem kreatywności, samodzielności, poprawności metodologicznej i realności do realizacji, otrzymując dofinansowanie na jego wykonanie.

Rozwiązanie uczniów znalazło się wśród pięciu z najlepszych grup, uzyskując stopień ogólnopolski. Zespół miał okazję zaprezentować efekt kilkumiesięcznej pracy na gali finałowej w Białymstoku, zyskując uznanie grup studenckich oraz pozostałych uczestników konkursu.

Komentarz z gali finałowej: https://www.youtube.com/watch?v=iVstYVZv6io

Zespół w ramach projektu utworzył aplikację mobilną, która pozwoli na zbadanie natężenia ruchu i hałasu w szkole oraz praktyczności wdrożonego planu lekcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, aplikacja pozwala na otrzymywanie powiadomień o aktualnościach i zastępstwach, umawianie się na korepetycje, ogłaszanie konkursów, kółek czy olimpiad. Ponadto aplikacja umożliwia analizę czasu spędzonego na telefonie w sposób anonimowy, co ma pozwolić na bardziej efektywne dobranie tematyki zajęć klas z Panią Pedagog. Aktualnie zespół we współpracy z Dyrekcją szkoły testuje automatyczne planowanie zastępstw.

Uczniowie musieli zmierzyć się z tworzeniem autorskich rozwiązań informatycznych, jak również ze zbudowaniem urządzeń-czujników, które rozmieścili w szkole. Aplikacja dzięki temu jest otwarta na potrzeby społeczności i przynosi coraz to lepsze rezultaty.

Opiekunem dydaktycznym grupy jest prof. Maciej Jagieło.

Serdecznie gratulujemy Uczniom- autorom aplikacji i ich Opiekunowi!

Mamy nadzieję, że rozwiązanie zostanie niedługo udostępnione dla społeczności szkolnej. Zachęcamy kreatywne zespoły do podejmowania podobnych inicjatyw, nie tylko z dziedziny informatyki!