Konkurs “SAY NO TO ADDICTIONS”

Serdecznie zapraszamy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika do udziału w konkursie z języka angielskiego pt. ‘Say NO to addictions’.
Konkurs ma na celu profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – zarówno od używek, jak i rzeczy bądź czynności (uzależnienie od kupowania, komputera, czekolady, etc.) oraz rozwijanie sprawności językowych uczniów. Przewidziane są dwie kategorie konkursu:
· konkurs na komiks o wymowie antyuzależnieniowej;
· konkurs filmowy na krótki film amatorski przestrzegający przeduzależnieniami.

Regulamin konkursu:

    1. Adresatami konkursu są uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Krośnie.
    2. Cele konkursu: doskonalenie umiejętności językowych uczniów w zakresie języka angielskiego, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży, pogłębienie wiedzy o mechanizmie uzależnienia.
    3. Kryteria wykonania i oceny prac:

–  Komiks: Format i technika wykonania pracy jest dowolna. Praca musi zawierać tytuł oraz tekst w języku angielskim. Oceniana jest estetyka wykonania i przekaz. Ilość wykonawców komiksu: do 2 osób. Komiks powinien być samodzielną pracą uczniów, tak w formie, jak i w treści.

–  Film amatorski: Film nie powinien przekraczać 15 min. Powinien być wykonany według pomysłu i scenariusza całkowicie przygotowanego przez uczniów oraz zawierać tytuł i tekst w języku angielskim. Ilość uczniów przygotowujących film: do 6 osób. Film powinien być nagrany na płytę DVD.

Oceniane są: treść oraz walory artystyczne filmu.

  1.   Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani 7 stycznia 2013 r. przez jury składające się z nauczycieli I LO oraz powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
  2.  Podpisane prace należy dostarczać do 14 grudnia 2012 r. do nauczyciela języka angielskiego uczącego w danej klasie lub do organizatorów konkursu (p. Urszula Jucha, Marta Stefańska, Małgorzata Wyżkiewicz ).
  3.  Wyróżnione prace zostaną nagrodzone m. in. słownikami i readersami wydawnictwa Oxford University Press.