Komunikat dotyczący stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”

Komunikat dotyczy stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”.

Jest to program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej: Kliknij tutaj

  1. Wnioski o stypendia należy złożyć do 30 września już w Urzędzie Marszałkowskim
    w Rzeszowie.W związku z tym, wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy, proszę o zapoznanie się z regulaminem stypendium i innymi szczegółowymi informacjami na wyżej podanej stronie.

Należy szczególną uwagę zwrócić na paragraf 2 regulaminu.

Ponadto, dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących pomoże i zarekomenduje wnioski o stypendium, ale dla uczniów klas 2 i 3 liceum.

Uczniowie klas 1 zarówno gimnazjum jak i liceum powinni zwrócić się do ukończonego gimnazjum, lub ukończonej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012. Wynika to z faktu, że we wniosku wymagane są takie informacje o stypendyście, których nie posiadamy, a dotyczą one  poprzedniego roku szkolnego, jak np. informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach z zajęć edukacyjnych.

Natomiast uczniowie klas 2 i 3 liceum, zainteresowani stypendium i spełniający warunki regulaminu, powinni wypełnić w formie komputerowej wniosek w części „Dane osobowe” punkty od 1 do 6 oraz punkt 8 i przesłać na adres mailowy szkoły do wtorku tj. 25 września do godziny 11.00, w tytule wiadomości należy wpisać: (dotyczy stypendium, swoje imię i nazwisko, klasa)

  1. Informujemy także, że w okolicach listopada br. roku, rusza kolejna edycja stypendiów unijnych w ramach programu POKL Poddziałanie 9.1.3

Informacje pojawią się na stronie http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/

a także będą komunikowane w szkole.