Informacja dotycząca organizacji zajęć w dniu 25 kwietnia 2014

Klasy I i II gimnazjum przychodzą do szkoły na godz. 845 na dużą salę gimnastyczną, gdzie odbędzie się konkurs języka angielskiego. Opiekę sprawować będą panie: E. Szmyd,
E. Kalistel-Pojnar, M. Kubal, M. Błońska-Pudło.

Dla uczniów klas trzecich w kościele farnym odprawiona zostanie msza św. o godz. 745; o godz. 900 w RCKP odbędzie się uroczyste pożegnanie absolwentów, w którym udział wezmą delegacje klas 1 i 2 liceum.

Dzień 25 kwietnia 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.