Gratulacje od Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie

Szanowny Pan  Dyrektor  Ryszard Józefczyk

Proszę przyjąć na Pana ręce serdeczne gratulacje dla Nauczycieli i Uczniów  Naszego Kopernika !

Z wielką satysfakcją i radością przyjęliśmy wyniki Naszego Liceum w rankingu Perspektyw za  rok  2022. 45 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie podkarpackim wśród Liceów oraz 31 miejsce w Polsce pod względem wyników na olimpiadach przedmiotowych potwierdza , że nasz Kopernik jest Szkołą  wybitną i w dalszym ciągu podtrzymuje  bardzo wysoki poziom nauczania.

Sukcesów tych nie byłoby gdyby nie ciężka, systematyczna praca i poświęcenie Nauczycieli oraz  zaangażowanie Uczniów, za co w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie serdecznie dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy.

                           Artur Lipiński- prezes Stowarzyszenia