Działania projektowe Erasmus+ w praktyce szkolnej

                 Nowe kompetencje związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT w edukacji, które nabyli nauczyciele I LO im. M. Kopernika  w Krośnie podczas  mobilności w Bolonii w ramach realizowanego projektu K1 Erasmus+ są przez nich wykorzystywane w sposób niezwykle różnorodny. 
                 Właściwe i adekwatne do potrzeb użycie nowopoznanych narzędzi  technologii informacyjnej  takich , jak platforma e-learningowa Edmodo, Kahoot, Quizlett, Edpuzzle i inne, uatrakcyjniło  zajęcia z wielu przedmiotów, wyraźnie podnosząc stopień zaangażowania i aktywności uczniów w czasie lekcji oraz  podczas ich pracy domowej.  Fakt ten można było zaobserwować  na lekcjach otwartych, które przeprowadzili dla innych nauczycieli  uczestnicy szkolenia w Bolonii. Przykładową z nich była lekcja j. angielskiego, przeprowadzona przez panią Magdalenę Kubal, która tak zaprojektowała zajęcia z grupą uczniów, aby zaprezentować  na niej jak najwięcej narzędzi ICT i ich potencjał.Omówienie lekcji w gronie nauczycielskim

             Użycie platformy e-learningowej EDMODO przez grupę nauczycieli stało się wygodnym i skutecznym sposobem zapewnienia młodzieży nieograniczonego i wygodnego dostępu do materiałów edukacyjnych, zadawania i sprawdzania prac domowych  i ograniczyło w znacznym stopniu konieczność wykonywania kserokopii tych materiałów. Użycie platformy upowszechnia się i stosuje ją coraz większa liczba nauczycieli.

              Nowe technologie informacyjne pozwoliły również na uatrakcyjnienie wielu szkolnych uroczystości i imprez, takich jak np. obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,  Europejskiego Święta Języków Obcych i wiele innych. Jednym z punktów programów obchodów w/w wydarzeń stała się gra Kahoot, przeprowadzona przez nauczycieli j. obcych i historii.

Opracowała   Ewa Jaklewicz