11 listopada – Drogi Polaków do wolności

DROGI POLAKÓW DO WOLNOŚCI.
11. LISTOPADA – ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

XVIII stulecie w Europie to czas oświecenia, czas  rozumu i nauki, rozwoju kultury, filozofii, sztuki i literatury. Dla nas jednak, w wymiarze politycznym  to epoka dramatyczna – czas rozbiorów, w wyniku których  Rzeczpospolita została wymazana z mapy Europy.  Lata 1772,  1793,  1795 to tragiczne daty wpisane w naszą narodową  pamięć.

Narodzie! niegdyś wielki, dziś w smutnej kolei           
Wyzuty z sił, bogactwa, sławy i nadziei,
Co niegdyś mocą miecza i nauk wyborem
Postronnych byłeś dziwem, pogromem i wzorem!

Dziś pod jarzmem zhańbienia, klęsko w i niewoli
Dumnych jesteś igrzyskiem i pastwą swywoli.
Ty, coś orężem obce przemierzał narody,
Patrz, co z tobą zrobiły domowe niezgody!

Jużeś po długim smutku darem oświecenia
Począł wznawiać gmach silny dawnego znaczenia
I już widział z postrachem twój sąsiad niegodny,
Czym może zostać Polak, gdy wolny a zgodny.

Niestety! jakżeś z twoim pragnieniem się minął —
Błysnąłeś jako gwiazda, jak iskierkaś zginął!

                                          (J. Jasiński „Do narodu”)

Polacy nie poddali się, nie porzucili nadziei na odzyskanie niepodległości i podejmowali kolejne próby jej wywalczenia. Powstania: kościuszkowskie, listopadowe czy styczniowe, kończyły się wprawdzie klęskami, ale ich przywódcy i  uczestnicy stawali się bohaterami narodowymi.

O, wiem, że Pol­ska bój zwy­cię­ski to­czy,
O! nie zgi­nę­ła i ni­g­dy nie zgi­nie –
Lecz my czyż uj­rzym ją w chwa­ły go­dzi­nie? –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!

I bę­dzie wiel­ka – i bę­dzie wspa­nia­ła –
Lecz ro­bak tru­mien wprzód może nas sto­czy,
Nie­jed­na w świe­cie tkwi roz­bi­cia ska­ła –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!

Ach! pły­ną lata! ach! pły­ną i wie­ki,
Nim się Myśl Boża w cia­ło prze­isto­czy!
Zgu­ba wciąż bli­ska – a triumf da­le­ki –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!

My tak ko­cha­li – a pili tru­ci­znę!
My tak żyć chcie­li – a żyli w za­mro­czy!
Inni, ach! będą oglą­dać oj­czy­zno! –
Nim słoń­ce wej­dzie, rosa wy­źre oczy!

                      (Z. Krasiński „Nim słońce wejdzie”)

Malczewski, Jacek (1854-1929) (malarz); Hamlet Polski – Portret Aleksandra Wielopolskiego; 1903; olej; płótno

Starym ojców naszym szlakiem
przez krew idziem ku wolności!…
Z dawną pieśnią, dawnym znakiem,
My żołnierze sercem prości
Silni wiarą i nadzieją,
Że tam gdzieś, świty dnieją!

Starym ojców naszym szlakiem
przez krew idziem w jutra wschody,
z dawną pieśnią, z dawnym znakiem,
na śmiertelne idziem gody,
by z krwi naszej życie wzięła
Ta – co jeszcze nie zginęła.
           (J. Mączka „Starym szlakiem”)

I chociaż państwa zaborcze  Rosja, Prusy i Austria nasilały represje, prowadziły akcje germanizacji oraz rusyfikacji, to społeczeństwo polskie skutecznie opierało się wynarodowieniu. Używano (wbrew zakazom) polskiego języka, obchodzono rocznice wielkich wydarzeń historycznych, pamiętano o wspaniałych postaciach naszych dziejów. Wybitni Polacy, jak Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Adam Mickiewicz, Helena Modrzejewska czy Henryk Sienkiewicz rozsławiali imię Polski i głosili światu, że jest i nie umarła.

O Polsko, święte twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych
Szeptano w ojcach mych domu


Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie
Mówiono, że jesteś święta
Mówiono, że leżysz w grobie

                                   (E. Słoński „Polska w niewoli)

                                                                 ***************************

Póki w narodzie myśl swobody żyje,
Wola i godność, i męstwo człowiecze,
Póki sam w ręce nie odda się czyje
I praw się swoich do życia nie zrzecze,

To ani łańcuch, co mu ściska szyję,
Ani utkwione w jego sercu miecze,
Ani go żadna przemoc nie zabije –
i w noc dziejowej hańby nie zawlecze

                                   (A.Asnyk „Sonet XXIX”)

Na przełomie XIX / XX wieku narastał konflikt między mocarstwami.  Ostatecznie  w  sierpniu 1914 roku wybuchła Wielka Wojna pomiędzy  Trójprzymierzem ( II Rzesza i Austro –Węgry) a Trójporozumieniem (Rosja, Anglia, Francja) .   Na ziemiach polskich rozbłysła nadzieja, na przywrócenie niepodległości.

Synkowie moi, poszedłem w bój,
Jako wasz dziadek, a ojciec mój –
Jak ojca ojciec i ojca dziad,
Co z legionami przemierzał świat,
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej ojczyzny.

Synkowie moi, da nam to Bóg,
Że spadną wreszcie kajdany z nóg
I nim wy męskich dojdziecie sił,
Jawą się stanie, co pradziad śnił,
Szczęściem zakwitnie, krwią wieków żyzna,
Łan naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, lecz gdyby Pan
Nie dał zejść zorzy z krwi naszych ran,
To jeszcze w waszej piersi jest krew
Na nowy świętej wolności śpiew!
I wy pójdziecie pomni spuścizny,
Na bój dla naszej ojczyzny!

                   (J. Żuławski „Do moich synów”)

11 listopada 1918 r. został podpisany w Compiègne  układ rozejmowy pomiędzy Ententą  a Niemcami  kończący wojnę.  Zmieniła się mapa polityczna Europy.  Polska odzyskała niepodległość.

Pioruny biły na dziejów zegarze
Godzinę twoją, o Polsko szczęśliwa –
pioruny kuły w twych kajdan ogniwa,
że się rozpękły w twych kajdan ogniwa,
że się rozpękły w płomiennym ich żarze…
Taką nam Ciebie wróżyli pieśniarze,
Których Duch ogniem w wyżyny porywa,
że przyjdziesz ze krwi zrodzona –  krwią żywa –

W szczęku oręża i armat rozgwarze!
Taką nam byłaś w ojców obietnicy,
Kleconej w długie, zimowe wieczory
z ciemnych objawień dziada Wernyhory
i w snach męczeńskich katorżnej ciemnicy,
i w snach poległych -w smolnym kurhanie –
w snach, którym jedno imię: zmartwychwstanie!

                                                                                                                     (J. Mączka „Zmartwychwstanie”)

        Ojcowie niepodległości

Józef Piłsudski –  współtwórca Strzelca i  legionów walczących u boku państw centralnych. Marszałek, działacz socjalistyczny, niepodległościowy, dowódca pierwszej brygady.  W 1917 roku został osadzony w więzieniu w Magdeburgu. Przyczyną uwięzienia była odmowa złożenia przysięgi wierności cesarzom Niemiec i Austro – Wegier. Rok później, po klęsce II Rzeszy  Piłsudski powrócił do Warszawy i stanął na czele rodzącej się II Rzeczpospolitej.   Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. To jemu oraz Tadeuszowi Rozwadowskiemu zawdzięczamy sukces w bitwie warszawskiej w VIII 1920 r.

  Oprócz zmagań na frontach ważne były  działania dyplomatyczne. Wielu Polaków na czele z wybitnym i znanym na arenie międzynarodowej kompozytorem Ignacym Paderewskim, podejmowało starania o pozyskanie poparcia dla sprawy polskiej. Ignacy  Paderewski przyszedł na świat w rodzinie, gdzie pielęgnowany był patriotyzm. Wykształcenie muzyczne zdobył w warszawskim Instytucie Muzycznym oraz w Wiedniu. Wielu współczesnych doceniało jego talent. Mistrz każdy swój koncert rozpoczynał od przemowy na temat niepodległości Polski. Muzyk i polityk walczył o tę sprawę, koncertując w Europie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z amerykańskim prezydentem.  To właśnie Ignacy Paderewski z Romanem Dmowskim, w 1919 r. reprezentowali Polskę w trakcie obrad konferencji wersalskiej w Paryżu.

Roman Dmowski w 1889 roku  został przyjęty do Ligi Polskiej, którą przekształcił  w Ligę Narodową. Przed wojną  działał jako poseł dumy rosyjskiej. Dmowski był autorem broszury politycznej „Niemcy, Rosja i kwestia polska”. Dokonał w niej analizy obu zaborców. Wskazywał Niemców jako siłę, która najbardziej zagraża idei odzyskania niepodległości. Po wybuchu I wojny światowej zorganizował  Komitet Narodowy Polski. Aktywnie działał  w Paryżu u boku państw Ententy. Podczas konferencji pokojowej w Wersalu był jednym z delegatów reprezentujących nasz kraj. 

 Wincenty Witos – polski działacz ludowy z Wierzchosławic, polityk, trzykrotny szef rządu. Wychowywał się w biednej rodzinie, ale dzięki ambicji i zdolnościom zdobył  wykształcenie.  Stanął na czele ruchu ludowego i był jednym z najważniejszym polskich przywódców politycznych XX wieku.

 Wojciech Korfanty bronił polskości Górnego Śląska. Mówił, iż „ jesteśmy narodem zuchwałym, jesteśmy narodem dumnym, mimo nieszczęść, jakie na nas spadły, mimo ciosów, jakie nas spotykają, nie uginamy niewolniczo karków naszych przed potężnymi i możnymi ”. Ignacy Daszyński –  przyjaciel Józefa Piłsudskiego, działacz lewicowy, świetny mówca, marszałek  polskiego sejmu.

Józef Haller –  jeden z najwybitniejszych polskich wojskowych XX wieku, dowódca Błękitnej Armii, który 10 lutego 1919 roku dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem w miejscowości Puck.

11 listopada 1918 roku Józef  Piłsudski przejął władzę w Warszawie. Ten dzień uznano za symboliczną datę odzyskania niepodległości.

Wspaniałe dni, wczorajszy mrok
W zorzę przekształca się jutrzejszą
Ta pospolita ciemna rzecz
Zmienia się nam przez czyn i miecz
W Rzeczpospolitą Najjaśniejszą

                 (J. Tuwim „Wspaniałe dni”)

 

 

Na frontach  I wojny światowej w armii rosyjskiej  służyło ponad 1,2 mln Polaków, w armii niemieckiej  ok. 0,8 mln, w armii austro – węgierskiej ok. 1,4 mln – w tym nasi przodkowie – pradziadowie z Galicji,  Polacy –  Galicjanie – Krośnianie.

Również profesorowie, absolwenci i uczniowie Szkoły Realnej w Krośnie( obecnie I LO im. M. Kopernika w Krośnie – nasza szkoła)  uczestniczyli w działaniach zbrojnych na wszystkich frontach  Wielkiej Wojny oraz walczyli w brygadach Legionów Polskich.

Wśród nich:  Ludwik Zakulski, Stanisław Mazurkiewicz, Marian Ocetkiewicz, Gustaw Świderski, Stanisław Gorczyca, Stanisław Jugendfein, Franciszek Ptak,  Władysław Suryn, Stanisław Pelc, Ludomił Rayski.

Tragedią był fakt, iż polscy żołnierze służąc w armiach zaborczych, musieli podjąć bratobójczą walkę. Udział w wojnie spowodował, że setki tysięcy  Polaków  zdobyło wyszkolenie i doświadczenie wojenne, ale zapłaciło za to  wysoką cenę.  W walkach poległo, zmarło lub zginęło ok. 800 tys. naszych rodaków.

Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. Po 123. latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość, chociaż nie oznaczało to końca walk o ostateczny kształt naszych granic.  Z dużym zaangażowaniem i  poświęceniem budowano odrodzoną  II Rzeczpospolitą.

Nikt nie przypuszczał, że wkrótce historia zażąda kolejnych ofiar. Tamte pokolenia zdały swój egzamin z patriotyzmu.

A dzisiaj?  Czym dla nas jest wolność, patriotyzm i ojczyzna ?

 Pamiętajmy o tych, którzy „ na stos rzucili swój życia los ”. Pamiętajmy o bohaterach.

Gdy zapłonął nagle świat
Bezdrożami szli
Przez śpiący las
Równym rytmem młodych serc
Niespokojne dni
Odmierzał czas

 Gdzieś pozostał ognisk dym
Dróg przebytych kurz
Cień siwej mgły
Tylko w polu biały krzyż
Nie pamięta już
Kto pod nim śpi

Jak myśl sprzed lat
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych,  których nie ma

 Żegnał ich wieczorny mrok
Gdy ruszali w bój
Gdy cichła pieśń
Szli by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól
O nowy dzień

 Jak myśl sprzed lat
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych…

      („Biały krzyż” Czerwone Gitary)

Święto Niepodległości to zawsze ważna i  znamienna data w  naszym kalendarzu szkolnym. Dziś, z powodu izolacji nie możemy być razem, ale niech kilka fotografii przypomni nam, jak przeżywaliśmy wspólnie ten dzień.

Przygotowały prof. Anna Trzemżalska i prof. Beata Wygonik-Wronka