WAŻNA INFORMACJA

 

WAŻNA INFORMACJA URZĘDU MIASTA KROSNA DOTYCZĄCA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

 

W załączeniu przesyłam pilny komunikat o przekroczeniu poziomów substancji w powietrzu przesłany z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z prośbą o zapoznanie się z treścią, wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w jednostkach i poinformowania  dzieci, uczniów i w miarę możliwości rodziców. Ponadto informacja na ten temat znajduje się na stronie  oficjalnej Miasta  Krosna www.krosno.pl.

 

Jolanta Kopciuch – Szmyd, Wydział Edukacji

 

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie