MATURZYŚCI – ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ OKE

Uprzejmie informujemy tegorocznych Maturzystów, że rozdanie zaświadczeń  OKE nastąpi  30 VI 2017 r. (piątek)

o godz. 10.00  na dużej sali gimnastycznej.  

Świadectwo abiturienci mogą odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej (pełnoletniej) osoby, ale wówczas osoba ta winna

posiadać    pisemne upoważnienie oraz dowód tożsamości.