Konkurs “Specialize In English”

Wszystkich chętnych uczniów liceum zapraszamy do udziału w szkolnym  konkursie leksykalno-gramatycznym „Specialize In English”, który odbędzie się 4 czerwca. Konkurs będzie obejmował następujące zagadnienia:

– wyrażenia idiomatyczne z nazwami części ciała albo nazwami zwierząt,

– czasowniki frazowe: take, get, bring, come,

– słowotwórstwo,

– czasowniki z przyimkami, przymiotniki z przyimkami,

– parafrazowanie zdań,

– wyrażenia sytuacyjne.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego lub bezpośrednio do pań profesor Marty Stefańskiej albo Urszuli Juchy, albo na adres mailowy  ang1louj@gmail.com do 3 VI do godz. 11.

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc zostaną nagrodzeni.