Zasady ubiegania się o IPN i ITN

W zakładce DLA UCZNIA na stronie głównej zostały opublikowane zasady oraz tryb postępowania przy przyznawaniu Indywidualnego Planu Nauczania i Indywidualnego Toku Nauczania.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem