Chcesz pomóc w organizacji Dni Krosna? Ten komunikat jest adresowany właśnie do Ciebie

– Pomoc wolontariuszy w niedzielę tj. 16 czerwca w akcji promującej Krosnoludzkie  Centrum Wolontariatu oraz Szkolne Kluby Wolontariuszy pod hasłem: „WOLONTARIAT DAJE OWOCE” w czasie imprezy Dni Krosna – wolontariusze wraz z
dyżurującymi opiekunami SKW oraz koordynatorem Centrum Wolontariatu rozdawaliby przechodniom przygotowane wcześniej ulotki wraz z kupionymi owocami np. jabłka, banany. W trakcie rozdawania ulotek odpowiadaliby
przechodniom na pytania dotyczące Wolontariatu; gdzie można się zapisać, w jakich akcjach można brać udział i na czym przede wszystkim polega praca Wolontariuszy. Dzięki temu społeczność miasta Krosna miałaby możliwość uzyskania wiedzy bezpośrednio od czynnie działających Wolontariuszy.

-Potrzebujemy także  chętnych wolontariuszy do pomocy organizacjom pozarządowym przy wykładaniu stolików i krzeseł rano i po południu w dniu 16 czerwca tj. o 9.00 i później po 17.00 podczas imprezy Dni Krosna oraz w trakcie pełnienia przez nich dyżurów na Rynku; podczas których to mają promować swoją działalność Uczniów, którzy  chcą poświęcić swój czas na tę działalność proszę o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego do 30 maja 2013.