Początki współpracy z Iowa State University

Inicjatorem współpracy oraz koordynatorem praktyk ze strony Iowa State University jest Dr. Warren Blumenfeld – doktor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Iowa State University, a obecnie również wykładowca na University of Massachusetts. Związany jest z Krosnem poprzez swoich przodków. W 1912 roku jego dziadek, Szymon Mahler, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a w 1932 roku wraz z żoną Ewą odwiedził rodzinę w Krośnie i nakręcił amatorską kamerą film. W 2009 roku Dr. Blumenfeld odwiedził Krosno i podarował ten film – najstarszy film o Krośnie – Muzeum Podkarpackiemu. W ubiegłym roku, w czasie kolejnej wizyty, zaproponował naszej szkole współpracę z Iowa State University.
W październiku 2013 roku przybył do Krosna ponownie, już jako koordynator praktyk studenckich. Podczas spotkania z Zastępcą Prezydenta Krosna, Bronisławem Baranem, i Dyrektorem Szkoły, Ryszardem Józefczykiem, wyraził zadowolenie ze współpracy. W rozmowie zwrócono uwagę na obopólne korzyści.