Spotkanie z autorkami książki “Aptekarskie silva revum” w ramach projektu “Biblioteka – miejscem spotkań twórczych”.

Spotkanie z autorkami książki „Aptekarskie silva revum”  jest częścią projektu „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych” , realizowanego przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.

W konkursie na inicjatywy lokalne w ramach tego projektu uczniowie naszego  liceum pod opieką prof. Zofii Barteckiej – Prorok uzyskali możliwość przeprowadzenia własnych inicjatyw łączących promocję czytelnictwa, ekologię i społeczną integrację z profilaktyką zdrowia fizycznego i psychicznego pod hasłem „Zdrowo zaczytani”.

Spotkanie odbędzie się 25 maja 20 23 o godz. 8.15  w Bibliotece wojewódzkiej. Wezmą w nim udział klasy III e i I e.