Zebranie rodziców klas pierwszych

W piątek (4 września) o godz. 16.30 na Dużej Sali Gimnastycznej odbędzie się zebranie Rodziców klas pierwszych gimnazjum i liceum z Panem Dyrektorem. Następnie zebrania z wychowawcami w salach.

Na pierwszym zebraniu będzie możliwość wpłaty na fundusz Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016. Wpłaty w sekretariacie szkoły w pokoju 110.