Zasady rekrutacji na wybrane wyższe uczelnie w Polsce – przedmioty, poziom, wagi

Drodzy Uczniowie! 

Poniżej publikujemy dla Was zestawienie, zawierające przegląd  kierunków i uczelni, najczęściej wybieranych przez naszych absolwentów oraz zasad rekrutacji na nie, wymaganych w rekrutacji  przedmiotów z określonym poziomem zdawania ( podstawowy czy rozszerzony) oraz wagami.

Dokument zawiera również linki do stron poszczególnych uczelni, omawiających zasady rekrutacji lub dostęp do uchwał senatów uczelni, zawierających opis tych  zasad.

Mamy nadzieję, że publikowany materiał będzie pomocny dla Was w wyborze  nie tylko kierunków studiów czy uczelni, ale również, szczególnie dla uczniów klas pierwszych, będzie wskazówką przy wyborze właściwego przedmiotu realizowanego w systemie międzyoddziałowym, czyli na tzw.  fakultecie.

WAŻNA UWAGA!  Pamiętajmy, że zamieszczony poniżej wykaz pełni jedynie rolę orientacyjną!  i wspomagającą dla ucznia. Publikowane dane są  uogólnione i  opierają się na uchwałach senatów uczelni, które opisują zasady rekrutacji na rok 2023/2024 lub jeszcze na poprzedni rok akademicki.

Trzeba mieć świadomość, że uchwały te, senaty uczelni mogą zmieniać co roku. W związku z tym dla pełnej wiedzy o warunkach rekrutacji na dany kierunek i uczelnię należy  poszukać na stronach uczelni, do których linki są podane w ostatniej kolumnie.

Będziemy się starać uaktualniać na bieżąco te informacje. Sami możecie nam dopomóc i  podać jeszcze inne ciekawe dane, które zamieścimy w zestawieniu. 

Ewentualne pytania lub uwagi  prosimy kierować do wicedyrektora, doradcy zawodowego w szkole lub do nauczycieli uczących na danych przedmiotach.

Orientacyjne zasady rekrutacji na uczelnie wyższe 2023-2024