16 lipca – 18 lipca , godz. 9.00-15.00 – składanie oryginałów dokumentów i potwierdzanie woli uczęszczania do I LO

Drodzy Ósmoklasiści!

W dniach  od 16 lipca do 18 lipca 2024 r. w godz. 9.00 – 15.00  potwierdzamy wolę uczęszczania do I LO, poprzez:

  • złożenie oryginałów dokumentów:   świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oraz zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • podpisanie oświadczenia woli uczęszczania do I LO ( również przez jednego z rodziców)
  • złożenie zdjęć do e-legitymacji 
  • złożenie karty zdrowia ( może być we wrześniu)
  • wybór II języka obcego

Szczegóły w dokumencie poniżej:

Rekrutacja-na-2024-25-terminy-harmonogram-szkolny

Szczegóły dotyczące  rekrutacji oraz oferty  naszej szkoły znajdują się w zakładce REKRUTACJA  na stronie głównej  I LO.