7 X 2019 -Wybory do Samorządu Szkolnego I LO

7 X 2019 r.  młodzież I LO będzie wybierać przewodniczącego  Samorządu Szkolnego na kolejną kadencję.

   Kandydatami w tym roku szkolnym są:  Natalia Śliwińska z kl. II a,  Adam Gonet z kl. II f oraz Wiktor
Ostrowski 
z kl. I e.  W piątek 4 X na lekcji 3-ciej i 4-tej odbędzie się debata z udziałem Kandydatów i całej
społeczności
kopernikańskiej.  Z uznaniem odnosimy się do ciekawych i przemyślanych programów
wyborczych
tegorocznych Kandydatów.  Zwycięstwo każdego z nich będzie z pewnością służyć dobru szkoły.