Wywiadówki śródroczne

Informujemy Szanownych Rodziców, że  we środę,  13 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00  odbędą się wywiadówki śródroczne

dla klas  I –  II  Liceum  oraz klas I – III  Gimnazjum Dwujęzycznego. Dyżur wszystkich nauczycieli od 17.30  do 18.30.

Serdecznie zapraszamy.