Wywiadówki dla klas I i II

W czwartek (18 kwietnia) zapraszamy rodziców uczniów klas I i II na godz. 16.30 na wywiadówki. Od godz. 17.00 do 18.00 dyżur pełnić będą nauczyciele uczący w tych klasach.